Harald van der Weel

Transparantie: cruciaal voor AI

In de voorgaande blog spraken we over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in de huidige digitale wereld. Daarbij gaven we het belang van datamanagement aan. Aanvullend hierop dienen we de rol van transparantie niet te vergeten. Transparantie is een kernwaarde die openheid nastreeft en die steeds vaker vanuit regelgeving wordt vereist om zicht te blijven houden op de complexe en soms obscure wereld van AI. We willen niet dat besluitvorming in een black box gebeurt en we willen kunnen bijsturen waar nodig. Concreet bedoelen we met transparantie hier het inzicht geven in hoe informatie binnen de organisatie en met klanten en andere belanghebbenden wordt gedeeld. Het doel daarbij is om deze informatie aan te wenden voor betere en uitlegbare besluitvorming. Het doel is om enerzijds efficiënte en effectieve processen te creëren en tegelijkertijd vertrouwen te kweken en te voldoen aan ethische en wettelijke normen.

Harald van der WeelTransparantie: cruciaal voor AI
lees meer

De Europese AI Act: Wat betekent het voor jou?

Nadat onlangs de Data Act in werking trad (zie Ref[1]) heeft het Europees parlement op 13 maart 2024 de AI act omarmd (zie Ref[2]). Hoewel het nog even duurt voordat de effecten zichtbaar worden moet deze wet de wereld van kunstmatige intelligentie (“AI” of “Artifical Intelligence”) in Europa gaan reguleren.

Harald van der WeelDe Europese AI Act: Wat betekent het voor jou?
lees meer

Data Management: Onmisbare schakel voor effectieve AI

In deze tijd van digitalisering gaat alle aandacht uit naar kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt vaak vergeten dat deze fascinerende wereld rust op een cruciale pijler: Datamanagement. Deze discipline is lang niet zo sexy als Artificial Intelligence (AI), maar wel een onmisbare hygiënefactor om AI veilig en effectief in te zetten. De defacto-standaard DAMA-DMBOK geeft een goede leidraad hoe datamanagement helpt om betrouwbaarheid, veiligheid, effectiviteit en compliance van AI-systemen te verhogen. In deze blog gaan we in op deze essentiële rol van datamanagement in AI, vanuit de diverse invalshoeken, zoals datakwaliteit, data governance, data security, metadata, en data-integratie.

Harald van der WeelData Management: Onmisbare schakel voor effectieve AI
lees meer

De nieuwe Data Act opent deuren naar informatie in digitale devices

Heel stilletjes ging op 11 januari 2024 de Europese Data Act *1 in werking. Hoewel de handhaving pas in september 2025 begint, markeert het een nieuwe mijlpaal in het digitale wetgevingslandschap, na de GDPR *2, de Digital Services Act (DSA) *3, de Digital Markets Act (DMA) *4, en de voorgestelde AI Act *5.

Harald van der WeelDe nieuwe Data Act opent deuren naar informatie in digitale devices
lees meer

SIDAF in de praktijk: hoe je Applicatie Service Componenten zelf kunt bouwen

Software as a Service of Commercial Off-The-Shelf

Software as a Service (SaaS-) of Commercial Off-The-Shelf (COTS-)producten voorkomen dat je zelf oplossingen realiseert die in de markt al bestaan en goed doordacht zijn. Vaak zijn deze oplossingen zeer geschikt voor standaard bedrijfsactiviteiten, zoals HR en/of financieel management. Ook als je hiervoor een standaard SaaS- of COTS-oplossing koopt, kun je de ontsluiting van de data en daarmee de interoperabiliteit van een ASC realiseren. Hieronder lees je hoe:

Harald van der WeelSIDAF in de praktijk: hoe je Applicatie Service Componenten zelf kunt bouwen
lees meer

De vijf elementen van Applicatie Service Componenten in SIDAF

In de vorige blog las je over de Applicatie Service Componenten (ASC’s) in SynTounch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) die verantwoordelijk zijn voor het beheer van jouw business data en transacties. Het komt er dus op neer dat de ASC’s de applicatielogica in SIDAF vormen. Zoals je wellicht hebt gelezen in mijn vorige blog voldoet een ASC idealiter aan een negental principes. Hoewel er een grote mate van verschil kan bestaan tussen de afzonderlijke ASC’s zijn er ook diverse gedeelde kenmerken aan te wijzen. In deze blog ga ik verder in op de samenstelling van een ASC, waarbij er vijf vaste elementen te benoemen zijn en twee optionele.

Harald van der WeelDe vijf elementen van Applicatie Service Componenten in SIDAF
lees meer

Hoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen

Net als in traditionele IT-landschappen beheert SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) data door softwaresystemen. SIDAF definieert hiervoor zogenaamde ‘Applicatie Service Componenten’ (ASC’s), die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de business data en transacties. Het verschil met klassieke systemen is dat ASC’s veelal fijnmaziger zijn. Zo focussen ze zich doorgaans op het beheer van één bedrijfsobject en maken ze onderdeel uit van een heel netwerk van ASC’s die samenwerken om de business processen te ondersteunen.

Harald van der WeelHoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen
lees meer

Hoe de Standaard Technologie Services van SIDAF keuzevrijheid ondersteunen

Data heeft een grote strategische en operationele waarde voor jouw organisatie. Echter is goed management en het vitaal houden van de data hierbij cruciaal. Maar hoe speel je in op al deze snelle ontwikkelingen? SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) ondersteunt de transitie naar een data driven organisatie. Met dit fundament worden business, data en technologie binnen de organisatie met elkaar verbonden en strategische uitdagingen van nu en morgen op integrale wijze beantwoord. SIDAF biedt voor diverse uitdagingen een antwoord in de vorm van IT- en data-oplossingen. Uiteraard wil je zelf grip houden op en keuzevrijheid hebben in de technologieleveranciers waarmee je werkt. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Echter streven wij keuzevrijheid na. Daarom vertel ik je in deze blog graag meer over hoe SIDAF dit mogelijk maakt.

Harald van der WeelHoe de Standaard Technologie Services van SIDAF keuzevrijheid ondersteunen
lees meer

De negen kenmerken van domeinen binnen SIDAF

In de vorige blog las je hoe we met belangrijkste businessobjecten een domeinmodel opzetten voor SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF). Door het toekennen van autonomie aan domeinen wordt de organisatie wendbaarder, de governance duidelijker en data-uitwisseling efficiënter. Nu we weten hoe de domeinen ingedeeld worden, ga ik in deze blog verder in op hoe een domein georganiseerd is.

Harald van der WeelDe negen kenmerken van domeinen binnen SIDAF
lees meer

In vijf stappen een domeinmodel opstellen voor SIDAF

SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) organiseert het framework rond domeinen. Domeinen zijn de resultaten van een logische groepering van bedrijfsobjecten; de relevante begrippen voor jouw business waarover je data vastlegt en gebruikt. Voor SIDAF is een goed opgezet domeinmodel een belangrijke basis. Het zorgt namelijk voor decentrale en agile bedrijfsvoering, heldere governance rond data en IT-oplossingen en een goede basis voor effectieve en efficiënte data-uitwisseling. Hoe je tot een gedegen domeinmodel komt, leg ik stapsgewijs uit.

Harald van der WeelIn vijf stappen een domeinmodel opstellen voor SIDAF
lees meer