Jordy van Vorselen

Test-driven development met blockchain

Het schrijven van unit- of integratietesten voelt voor de meeste ontwikkelaars als een noodzakelijk kwaad. Toch weet iedere goede ontwikkelaar dat het testen van software cruciaal is. Als de software niet aangepast kan worden nadat het gereleased is zal dit nog vele malen belangrijker worden. Dit is het geval bij smart contracts, een onaanpasbaar script dat draait op een blockchain.

Jordy van VorselenTest-driven development met blockchain
lees meer