Ronald Coenen

Mule 4 Project

Wij kunnen de afronding van het eerste Mule 4 project voor één van onze eindklanten bijschrijven op de lijst van succesvolle implementaties. Mule 4 is de nieuwste en meest geavanceerde versie van de runtime engine van MuleSoft’s Anypoint Platform.

Ronald CoenenMule 4 Project
lees meer

Iedereen aan de ESB?

Een van de eerste publicaties waarin de term Enterprise Service Bus (ESB) genoemd wordt, dateert uit 2002 (Roy W. Schulte, Gartner Group). In die tijd waren ESB’s (op standaarden gebaseerde softwareoplossingen om systemen en applicaties te koppelen) – net zoals operating-systemen, databases en (web)applicatie-servers – vooral gebaseerd op gepatenteerde technologie met hoge implementatiekosten. Hoog vanwege de vooraf aan te schaffen licenties, maar ook door de noodzakelijke investering in kennis en expertise om het platform binnen de organisatie uit te kunnen rollen. Het waren dan ook vooral de grote ondernemingen in de financiële-, telecom- en utiliteitsector die zich in de beginfase een ESB konden veroorloven. Niet in de laatste plaats vanwege het risico dat gemoeid was met de aanschaf van een ESB: ondanks de hoge investering was het daadwerkelijk behalen van de doelstelling onzeker.

Ronald CoenenIedereen aan de ESB?
lees meer