Tom Adams

Big Data Expo 2016

Data is overal en de enorme toevloed aan data biedt nieuwe kansen. “We staan aan de vooravond van een revolutie van innovatie, productiviteit en groei. Een revolutie die mogelijk wordt gemaakt door big data. Momenteel wordt slechts een zeer beperkt deel van alle beschikbare data geanalyseerd en effectief ingezet, dat gaat veranderen.” (Han Bosman, directeur OGZ). Woensdag 21 september 2016 vond de tweede editie van de Big Data Expo plaats in de jaarbeurs Utrecht. Zowel de beursvloer met ruim 80 stands als het inhoudelijke lezingsprogramma zag er veelbelovend uit. Dit blog betreft een verslag van mijn ervaringen op de Big Data Expo 2016.

Tom AdamsBig Data Expo 2016
lees meer