Blog

Big Data Expo 2016

Data is overal en de enorme toevloed aan data biedt nieuwe kansen. “We staan aan de vooravond van een revolutie van innovatie, productiviteit en groei. Een revolutie die mogelijk wordt gemaakt door big data. Momenteel wordt slechts een zeer beperkt deel van alle beschikbare data geanalyseerd en effectief ingezet, dat gaat veranderen.” (Han Bosman, directeur OGZ). Woensdag 21 september 2016 vond de tweede editie van de Big Data Expo plaats in de jaarbeurs Utrecht. Zowel de beursvloer met ruim 80 stands als het inhoudelijke lezingsprogramma zag er veelbelovend uit. Dit blog betreft een verslag van mijn ervaringen op de Big Data Expo 2016.

MARIO SCHOTHUIS – BUSINESS MANAGER GOOGLE CLOUD PLATFORM

Winning the moments that matter

Een leuk verhaal om de dag te starten over één van ’s werelds bekendste en meest innoverende organisaties. Google viert dit jaar zijn 18e verjaardag en centraal in deze lezing stond dan ook de vraag “Hoe blijven we relevant?” Schothuis benadrukte tijdens de lezing vooral de hoeveelheid data waar een bedrijf als Google Cloud mee te maken heeft. Afgelopen jaar is er bij Google Cloud al meer data verwerkt dan ooit tevoren, meer dan 12 Petabyte. Dit komt overeen met een toren van 21.6 KM hoog van opgestapelde CD-ROM schijven zonder doosje. Deze hoeveelheid van 12 PB wordt momenteel in ongeveer 330 seconden verwerkt. Voor het uitvoeren van queries over een grote hoeveelheid data is Google BigQuery beschikbaar, een fully managed, petabyte schaalbaar en serverloos Analytics Data Warehouse. Omdat het serverloos is kan men focussen op het analyseren van data in plaats van het beheren van de infrastructuur. Eén nieuwe ontwikkeling die Google enige tijd de wereld in heeft geslingerd is het visueel zoeken in bijvoorbeeld Google Photos. Zonder gebruik te maken van tags herkent Google Photos zelf relaties tussen de keywords die de gebruiker ingeeft en de pixels in de afbeelding. Zoek je als gebruiker op “Eiffeltoren” dan vindt Google zelf de foto’s terug in het album.

JORT KOLLERIE – ENTERPRISE SECURITY SPECIALIST DELL

De mogelijke keerzijde van Big Data

Eén van de weinige sprekers die een kritische blik werpt op het gebruik van big data. Naast bedrijven die allerlei data over personen verzamelen, zijn er ook criminelen die deze data verzamelen en misbruiken. Als voorbeeld wordt identiteitsfraude aangehaald, waarbij iemand opzettelijk persoonsgegevens of identificatiemiddelen van een ander misbruikt.

Om het belang van databeveiliging duidelijk te maken haalde Kollerie Sony aan: één van de directeuren van Sony zei ooit in een interview “Waarom $10.000.000 investeren in security als het slechts $1.000.000 aan schade voorkomt?” Dit in combinatie met het uitbrengen van de controversiële film The Interview maakte van Sony een belangrijk doelwit voor cyberaanvallen in 2014. Bij de aanval werden persoonlijke gegevens van medewerkers, beroemdheden en vertrouwelijke bedrijfsgegevens buitgemaakt. Daarnaast zijn een aantal films op torrentwebsites geplaatst evenals het script van de nieuwe James Bond film Spectre. Deze cyberaanval heeft Sony ontzettend veel geld gekost (€15 miljoen direct en €85 indirect) en daarnaast liep het bedrijf imagoschade op.

BAS BOERSMA – IOT & CITY DIGITAZATION LEAD CISCO NORTH-EUROPE

Digitization. Drivers, Trends & The Internet of Things

By far de meest energieke spreker van de dag met een leuk, maar helaas oppervlakkig verhaal. Boersma start zijn verhaal met enkele voorspellingen:

“40% van de huidige bedrijven zal in 2027 niet meer bestaan”

“75% van de bedrijven in 2020 zijn volledig digitaal”

Boersma benoemt dat er een aantal zaken een grote rol zullen spelen bij de vraag of een bedrijf in 2027 nog bestaat. De manier waarop een bedrijf omgaat met concurrentie bijvoorbeeld, de concurrentie zal in de toekomst veranderen. Banken kunnen volgens Boersma veel leren van bedrijven als FaceBook en Google, geen enkel ander bedrijf kent zijn klanten immers beter dan deze giganten doen. Daarnaast zal de ontwikkeling en adoptie van het steeds populairder wordende Internet of Things (IoT) van grote invloed zijn op het toekomstig bestaan van organisaties. Zo zijn er een aantal building blocks en challenges te onderscheiden:

Volgens Boersma is security toch iets wat er écht uitspringt. Aan security wordt relatief weinig aandacht besteed, het levert namelijk niet direct iets op. Terug naar de lezing van Boersma, waar nogmaals het belang van security wordt onderstreept. Cisco Talos monitort 600 miljard emails per dag:

  • 86% van alle mails is spam
  • 8% bevat malware
  • 19,7 miljard bedreigingen per dag
  • Dit komt neer op 2.5 miljoen threats per seconde

Tot slot komt de energieke Boersma met een interessante quote:

“Er zijn twee soorten organisatie: organisaties die al gehackt zijn en
organisaties die niet weten dat ze gehackt zijn

JOHAN TEN HOUTEN – LEIDER FINANCIAL CRIME ANALYTICS DELOITTE FORENSIC

Hoe Big Data de manier waarop wij controleren heeft veranderd en verder zal veranderen

Een veelvoorkomende reactie om fraude te voorkomen is meer compliance, interne controle, bureaucratie en regulering. Helaas werkt dit vrijwel altijd averechts. Volgens Ten Houten draait het allemaal om:

  • Vigilance –  Bewust van en alert op afwijkende patronen gecombineerd met handelingsgereedheid.
  • Resilience – Voorbereid op incidenten en beschikbare capaciteit om direct handelend op te treden.

https://image.slidesharecdn.com/deloittejohantenhouten-160923081832/95/deloitte-johan-ten-houten-12-638.jpg?cb=1474618722

Als herkenbaar voorbeeld haalt ten Houten de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn in het Rijksmuseum aan. Hoe bewaak je een schilderij van onschatbare waarde zoals de Nachtwacht? Door te letten op afwijkende patronen gecombineerd met handelingsgereedheid. Bij een bezoek aan het Rijksmuseum zie je dat het schilderij “gewoon” aan de muur hangt, je zou het haast aan kunnen raken. Aan de hand van camera’s monitort de beveiliging continu de bezoekers en let daarbij hoofdzakelijk op afwijkend gedrag (Vigilance). In het geval dat er afwijkend gedrag wordt geconstateerd, komt het aan op de handelingssnelheid (Resilience).

Voor het opsporen van digitale fraude geldt in principe hetzelfde. Doordat organisaties meer verbonden zijn en er steeds meer data geproduceerd wordt, is het detecteren van ongewenst gedrag zonder gebruik van advance analystics onmogelijk. Een effectieve manier om dit te doen is door op zoek te gaan naar “afwijkend gedrag”. De kracht van Big Data ligt hier op het voorspellen van afwijkend gedrag.

CONCLUSIE

Data is overal en de enorme toevloed aan data biedt nieuwe kansen. Tevens is het tegelijkertijd van groot belang om op de juiste manier met de bedreigingen om te gaan. Big Data zal te maken krijgen met steeds grotere uitdagingen rondom privacy en security. Machine learning zal een hogere prioriteit gaan genieten en wordt in de nabije toekomst misschien wel dé strategische trend op het gebied van Big Data. Tijdens de korte lezingen werden helaas weinige verrassende zaken gepresenteerd, maar meer een bevestiging van hetgeen al bekend is. Dit neemt niet weg dat het stuk voor stuk interessante sessies waren, opgevoerd door inspirerende sprekers. Menig spreker benadrukte dat bedrijven moeite hebben met het vormgeven van Big Data. Dit laat zien dat Big Data nog in de kinderschoenen staat en zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.  

Tom AdamsBig Data Expo 2016

Related Posts