Blog

Blockchain: Hype of volgende stap?

Wat is de impact op uw bedrijf?

Bij 2Mark-IT werken wij samen met bekende en minder bekende IT-bedrijven uit binnen- en buitenland, van kleine specialistische bedrijven tot grote internationale softwarehuizen.

Dit artikel maakt deel uit van een serie interviews met managers, visionairs en thought leaders uit de wereld van technologie en innovatie. Nieuwe inzichten, nieuwe ideeën en innovatieve concepten delen wij graag met onze lezers voordat deze mainstream worden.
Voor dit artikel gingen we in gesprek met Hugo Appels, Managing Director van SynTouch, serviceconsultancy en voorvechter voor blockchain op de Nederlandse markt.

Blockchain is nog geen mainstream
Het onderwerp blockchain staat hoog op de agenda. Voor managers en directeuren valt er nog een wereld te ontdekken over de impact op bedrijfsprocessen en de benefits van blockchain. En menig beslisser staat er aarzelend tegenover.
Ook in onze klantenkring uit de software- en technologiewereld gonst het van de initiatieven en vooral van heel veel vragen over blockchain.

Hugo Appels, visionair en strateeg bij SynTouch
SynTouch opereert op het snijvlak van een continu veranderende technologie die apparatuur, data, mensen en organisaties verbindt. Het team van SynTouch staat bedrijven en organisaties slim bij om technologische innovaties effectief te vertalen naar kansen en mogelijkheden. Een team van pragmatische, toegewijde specialisten.
Hugo is de visionair en strateeg. De facilitator, die samen met zijn klanten op zoek gaat naar antwoorden op de vraag of en hoe blockchain hun business naar een volgend niveau kan tillen. De entrepreneur. Hij ziet en benut kansen en creëert waarde.

Blockchain een revolutie in vertrouwen?
Blockchain is een revolutie in vertrouwen. Met blockchain kun je namelijk administratieve processen automatiseren en daardoor transacties mogelijk maken tussen mensen die elkaar niet kennen of elkaar zelfs niet vertrouwen, zonder dat er een centrale partij (intermediair of tussenpersoon, bijv. notaris, overheidsdiensten zoals kadaster) bij nodig is.

Voor veel mensen hangt er nog een sfeer van onbekendheid en ondoorgrondelijkheid rondom blockchain technologie en politiek speelt in veel bedrijven een grote rol. Maar blockchain zal voor veel bedrijven grote veranderingen teweegbrengen over hoe bedrijven (gaan) samenwerken en daarmee veel impact hebben in de toekomst.

Speelt bedrijfsgrootte een rol?
Voor grote bedrijven is onderzoek naar de impact een must en zal de implementatie van blockchain technologieën vanwege de complexiteit en omvang van bedrijfsprocessen de grootste impact hebben. Maar ook voor MKB valt er veel voordeel te behalen en Hugo adviseert kleine bedrijven om zich vooral in blockchain te verdiepen en op tijd aan te haken.

Als voorbeeld noemt Hugo de farmaceutische industrie, waarin alles draait om de juiste certificaten voor de juiste producten en waar met behulp van blockchain het gehele ketenproces voor alle deelnemers inzichtelijk en daarmee de kwaliteit en tijdige levering van de producten gewaarborgd is.
Het principe is in alle sectoren en op alle administratieve processen toepasbaar.

Blockchain zet je bedrijf (en mogelijk de gehele keten) stappen vooruit

  • Op basis van onderling vertrouwen maakt blockchain de communicatie tussen partijen mogelijk, waardoor administratieve processen vergaand geautomatiseerd worden. Voor de bedrijfsvoering betekent dit
  • Efficiëntere samenwerking met ketenpartners door smart contracts.
  • Snellere afhandeling.
  • Transparantie. Iedere samenwerkingspartner beschikt over een kopie van het zogenaamde ‘ledger’, waarin alle data overzichtelijk zijn vastgelegd.
  • Robuustheid. Mocht er één ledger omvallen, dan kunnen de anderen het overnemen.
  • Veiligheid. Wijziging van gegevens is onmogelijk en dat maakt blockchain veiliger dan een centrale opslag van grote hoeveelheden of gevoelige data. Vanwege het gedistribueerde karakter vervalt de mogelijkheid van een centrale aanval. Manipulatie is nagenoeg onmogelijk.
  • Lagere kosten – betere marges.
  • Bedrijfsspecifieke applicaties maken het voor de gebruiker makkelijk.
  • Sluit je aan bij de early adopters en zet blockchain naar je hand. Wanneer je zelf bij de ontwikkeling van je blockchain betrokken bent, heb je ook invloed op deze processen.

Het zou te ver gaan om te zeggen dat blockchain de oplossing voor alles is. Het is wel zo dat blockchain in bepaalde gevallen / processen wel een disruptieve impact kan hebben en dat is wat Hugo Appels in alle gesprekken met zakenrelaties benadrukt: hoe belangrijk het is dat bedrijven zich hiervan bewust zijn.

Verken je kansen
Het begint altijd bij een brainstorm. Een verkenningstocht waarin processen onder de loep worden genomen en waarin de impact van een blockchain implementatie bedrijfsintern en later ook extern wordt onderzocht door management en specialisten op het gebied van business, IT, security en legal.
“Blockchain draait om samenwerking en vertrouwen” – van leverancier tot eindklant worden alle stakeholders in het proces geïntegreerd. Out-of-the-box denken is hier key, agile is de nieuwe standaard.

SynTouch staat directies vanaf de eerste visievorming bij en kijkt kritisch naar eventuele risico’s en de specifieke mogelijkheden voor haar klanten. Vanuit een proof of concept werkt men naar de optimale eindoplossing en implementatie toe. Deze kan bestaan uit ontwikkeling van een nieuwe blockchain, maar in sommige gevallen blijkt er ook al een passende oplossing op de markt verkrijgbaar te zijn. SynTouch werkt met een team van ongeveer 90 specialisten en richt zich al meer dan 11 jaar op integratie en procesmanagement.

“Bij SynTouch zijn we ‘big enough to cope and small enough to care.’ Onze medewerkers hebben fun in hun werk, zetten de klant centraal en denken eerder mee als teamlid dan als externe partner.”

Hype of Digitale Evolutie
Bitcoin is de eerste (wereldwijd gebruikte) versie van blockchain en een hype die de evolutie van blockchain technologieën mogelijk maakt. Met opvolgers als Smart Contracts en andere blockchains met elk een eigen toepassingsgebied, zitten we nu in het volgende level van de digitale evolutie, waarin de wereld voor bedrijven én voor consumenten verder en ingrijpender gaat veranderen.

Wanneer haak jij aan?

Organisaties moeten zich niet afvragen of, maar wanneer zij aanhaken.

“Het allerbelangrijkste is op dit moment dat directies en managers zich bewust zijn of worden van de impact van blockchain op hun organisatie en vanuit deze visie een uitgekiende strategie kunnen inzetten om hun bedrijf mee te nemen in de digitale evolutie blockchain. Start small – think big!”

Wilt u weten welke impact blockchain op uw bedrijf kan hebben?

Bel Hugo Appels op 06-38908922 of mail naar hugo.appels@syntouch.nl om te sparren over de impact van blockchain voor uw bedrijf.

De Engelse versie van dit artikel is te lezen op https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-hype-next-step-digital-evolution-how-does-impact-rovers/?published=t

adminBlockchain: Hype of volgende stap?