Blog

BLOCKCHAIN IN RETROSPECT

Blockchain en smart contracts bestaan nu enkele jaren. Waar heeft dat toe geleid en waar staan we nu? Welke ervaringen hebben wij met SynTouch blockchainconsultancy opgedaan?

Ik ben sinds 2015 actief in de blockchainwereld. Ik ben begonnen met een startup rond het opslaan van intellectueel eigendom op de Bitcoinblockchain en heb me later via losse Ethereumprojecten met smart contracts ontwikkeld tot consultant, mijn huidige functie.

We praten regelmatig met bedrijven die ‘iets met blockchain’ willen doen, maar niet weten waar te beginnen. Er is grote behoefte aan kennis over blockchain: wat kun je er mee en beter nog, wat kan mijn organisatie er mee?

Als ik nu terugkijk op de afgelopen jaren, zie ik de hype cycle van Gartner langskomen. De hype en de fase van hoge verwachtingen zorgden voor veel gesprekken met bedrijven en veel lezingen over blockchain. Nu is echter de fase van de ‘Trough of Disillusionment’ aangebroken, de fase waarin de hooggespannen verwachtingen getemperd worden door achterblijvende resultaten in de industrie. Veel bedrijven die met een proof of concept bezig waren zullen hun inspanningen staken, wetende dat als de technologie doorzet, ze snel de kennis weer kunnen oppakken om tot resultaat te komen.

Enkele initiatieven, zoals de e-government van Estland, begeven zich richting het Plateau of Productivity in de hype cycle. Ik ben van mening dat deze mogelijkheid ook bestaat voor andere toepassingen, zoals supply chain en documentmanagement.

Blockchain en Supply chain

In een supply chain worden producten over een keten uitgewisseld. De partijen in de keten, tot en met de eindgebruiker of consument, willen graag helderheid waar het product vandaan komt, of het veilig is, of het gezond is, of het kwalitatief goed is, of het maatschappelijk verantwoord geproduceerd is, et cetera. Door alle processtappen op de blockchain op te slaan, kan de eindgebruiker terugkijken in de keten om te zien welke bewerkingen er op het product hebben plaatsgevonden. Maar ook partijen aan het begin van de keten kunnen zien wat de invloed van hun bewerking is geweest op de kwaliteit van het eindproduct. Winst voor de keten, winst voor de consument.

Blockchain en Documentmanagement

Bij documentmanagement is het belangrijk dat van elk document duidelijk is wat de status is en wie ooit dit document heeft geraadpleegd, dan wel gewijzigd heeft. Als men dossiers samenstelt van documenten wil men de garantie dat het dossier compleet is, dat je hetzelfde dossier hebt als ‘de anderen’ (volledigheid), dat er niet geknoeid is met de documenten (correctheid) en dat het dossier altijd en overal beschikbaar is (beschikbaarheid). Als jouw organisatie voldoende mate van digitalisering kent, leent blockchain zich hier goed voor. Voorwaarde is wel dat de documentstroom over meerdere partijen gaat en dus een traditioneel DMS niet meer voldoet.

Retrospectie

Terugkijkend op de afgelopen periode, merk ik dat bedrijven geïnteresseerd zijn in blockchaintechnologie en wat het voor hen kan betekenen. Maar ook dat bedrijven erg terughoudend zijn met het moeten delen van data tussen organisaties, terwijl daar nu juist de kracht van blockchain ligt: op een veilige, transparante manier, binnen de keten, data delen en wederzijds profiteren van elkaars data. Bij het decentraliseren van processen loopt men al snel tegen de coopetition paradox [1] aan. De coopetition paradox, als samentrekking van ‘cooperation’ en ‘competition’, beschrijft de situatie waarin bedrijven onderling profijt kunnen hebben van samenwerking, maar waar ze liefst hun eigen data willen beschermen om daarmee concurrentievoordeel te halen.

Advies aan bedrijven

Blockchaintechnologie is een jong vakgebied, met waarschijnlijk nog enkele jaren om tot volwassenheid te komen. Toch worden bedrijven door adviesbureaus als McKinsey aangeraden om nu al te investeren in blockchaintechnologie. Om ervaring op te doen, om samenwerkingen met andere organisaties aan te gaan, om kansen te benutten en om eventueel nu al industriestandaarden te ontwikkelen en daarmee concurrentievoordelen te behalen op organisaties die deze innovatie laten liggen tot de applicaties het niveau van het Plateau of Productivity hebben bereikt.

 

Bij SynTouch zijn we continu bezig met het onderzoeken van blockchaintechnologieën en het adviseren van bedrijven over de mogelijkheden. We komen graag een keer langs om de mogelijkheden van blockchain voor jouw organisatie te bespreken. Neem hiervoor contact op met Sander van Laar, sander.van.laar@syntouch.nl

[1] The coopetition paradox and tension in coopetition at multiple levels; Tatbeeq Raza-Ullah, Maria Bengtsson, Sören Kock (2014)

Sander van LaarBLOCKCHAIN IN RETROSPECT

Related Posts