Artikelen

Boek review: Data Management at Scale (2e editie)

SynTouch is een consultancy bedrijf op het gebied van data en integratie, waarbij de belangrijkste service kennis is. In deze snel veranderende wereld moet je bijblijven en is boeken lezen een van die mogelijkheden. Bij SynTouch kun je boeken bestellen om je kennis bij te houden, dus dat is erg fijn!

Een van de boeken die ik heb gelezen en waarvan ik wat wil vertellen in deze blog is Data Management at Scale (2e editie) van Piethein Strengholt.

Data Management is hot

Data management is hot en elke organisatie wil hiermee aan de slag. Dit boek geeft veel pragmatische tips op allerlei thema’s die relevant zijn voor het opzetten van een data architectuur. Het is voor mij een bron van inspiratie geweest en ook gebruikt voor het opzetten van SIDAF.

Thema’s

De volgende thema’s komen uitgebreid aan bod:

 • Data Domeinen
 • Data Producten
 • Integratie Architectuur
 • Event Architectuur
 • Data Governance
 • Data Security
 • Metadata management
 • Turning data into value

Waarom ik dit boek een aanrader vind?

 • Inspiratievol
 • Veel pragmatische tips en voorbeelden. Piethein deelt veel ervaringen uit het veld.
 • Gebaseerd op Data Mesh Dit sociotechnisch architectuur paradigma helpt om (data)verantwoordelijkheden beter te beleggen. Het is een decentralistische werkwijze gebaseerd op een Domein Gedreven denkwijze.
 • Data Producten kunnen in sommige instanties zowel voor de operationele- als analytische doeleinden worden gebruikt. Dit maakt het integratie landschap eenvoudiger en is een mooi inzicht om over na te denken.
 • Alle thema’s komen aan bod die relevant zijn voor het opzetten van een data architectuur.

Verder:

 • Aangezien de schrijver bij Microsoft werkt zijn veel voorbeelden (natuurlijk) met Microsoft producten uitgewerkt, maar deze zijn goed door te vertalen naar andere (cloud) platvormen.
 • Het is allemaal op hoogover manier beschreven dus verwacht geen detailed design van analytische modellen, maar dat is ook niet het doel van het boek. Het uiteindelijke doel is hoe een organisatie data gedreven kan zijn op een schaalbare manier en hierbij speelt decentralisatie een belangrijke rol!

Conclusie: Een must read voor elke zichzelf respecterende (integratie/data) architect!

Roger van de KimmenadeBoek review: Data Management at Scale (2e editie)
lees meer

De nieuwe Data Act opent deuren naar informatie in digitale devices

Heel stilletjes ging op 11 januari 2024 de Europese Data Act *1 in werking. Hoewel de handhaving pas in september 2025 begint, markeert het een nieuwe mijlpaal in het digitale wetgevingslandschap, na de GDPR *2, de Digital Services Act (DSA) *3, de Digital Markets Act (DMA) *4, en de voorgestelde AI Act *5.

Wat houdt deze Data Act in en welke invloed zal het op ons leven hebben?
De Data Act is van toepassing op alle digitale apparaten die in Europa op de markt worden gebracht en met het internet zijn verbonden om gegevens te verzamelen, zoals slimme thermostaten, auto’s en telefoons. Deze Internet of Things (IoT) apparaten leveren waardevolle informatie op voor de aanbieders ervan. De persoonsgegevens die ze verzamelen, moeten al voldoen aan de GDPR (of AVG) -eisen.

De Data Act behandelt alle andere – niet persoonsgebonden – gegevens die door de apparaten worden verzameld. De wet bepaalt dat de eigenaar van het specifieke apparaat het recht heeft op het gebruik van de betreffende gegevens. In de praktijk betekent dit dat de producent van het apparaat de gegevens op verzoek beschikbaar moet stellen aan de gebruiker.

In de praktijk hebben maar weinig mensen direct belang bij deze data. Interessant is dat gebruikers deze gegevens kunnen delen met andere gegevensverwerkers, zoals commerciële partijen, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties met een maatschappelijk belang, na toestemming van de gebruiker. De enige uitgesloten partijen zijn de “big-tech” bedrijven die als poortwachter worden benoemd in de Digital Markets Act *4.

Zowel gebruikers als overheden kunnen rechtstreeks een verzoek indienen voor data wanneer dit een belangrijk maatschappelijk doel dient.

Dit betekent dat het exclusieve recht op het gebruik van de data door de aanbieder van de apparaten (of de betreffende diensten) vervalt, en data kan worden gebruikt voor persoonlijk of algemeen belang.

De Data Act streeft ernaar het delen van data binnen de EU te vergemakkelijken en duidelijke juridische kaders te scheppen over wie toegang heeft tot data en onder welke voorwaarden. De act wil ook de overheid in staat stellen om data voor urgente doeleinden in te zetten.

De Data Act kan op verschillende manieren impact hebben op organisaties in de EU:

 • Toegang tot en gebruik van data wordt eenvoudiger, wat voordelen kan opleveren voor innovatie en concurrentievermogen.
 • De mogelijkheden om waarde te creëren uit data worden vergroot, met nieuwe bedrijfsmodellen of verbeterde operationele efficiëntie als gevolg.
 • Er ontstaat meer juridische duidelijkheid rond het delen van data, wat risico’s beperkt voor bedrijven die afhankelijk zijn van data van slimme apparaten.
 • De behoefte aan het uitwisselen van data kan leiden tot nieuwe standaarden en verbeterde interoperabiliteit, wat kansen biedt aan kleinere bedrijven om deze markt te betreden.

De Data Act kan een basis zijn voor meer gedetailleerde wetgeving. Zo zou bijvoorbeeld Rijkswaterstaat nieuwe regels kunnen uitvaardigen op basis van de Data Act, die fabrikanten van nieuwe auto’s verplichten gegevens over emissies aan te leveren.

Aan de andere kant kan het voldoen aan nieuwe regelgeving een uitdaging zijn voor producenten van slimme apparaten, omdat ze manieren moeten vinden om data beschikbaar te stellen aan gebruikers en verzoeken hiertoe moeten afhandelen.

Kortom, de Data Act biedt kansen om data vanuit IoT-toepassingen breder beschikbaar te stellen en te benutten, en zo innovatie en noodzakelijke maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren. Het zal nog aardig wat werk vergen voor de aanbieders van slimme apparaten om alles tegen september 2025 gereed te hebben. Wij bij SynTouch helpen graag alle betrokken partijen daarbij.

Bronnen:

 1. Data Act: https://www.eu-data-act.com/
 2. GDPR: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html
 3. DMA: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/digital-markets-act.html
 4. DSA: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en
 5. AI Act: https://artificialintelligenceact.eu/the-act/
Harald van der WeelDe nieuwe Data Act opent deuren naar informatie in digitale devices
lees meer

SynTouch on Tour: Next Generation of Kafka Summit 2023 – Part 1

De technologische vooruitgang staat niet stil! Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven met de laatste trends en ontwikkelingen. Daarom heeft SynTouch besloten deel te nemen aan The Next Generation of Kafka Summit in San Jose, georganiseerd door Confluent. Als team van drie collega’s begonnen we aan de reis over de oceaan om onze kennis te vergroten. Dit gaf ons ook de kans om de prachtige stad San Francisco te verkennen.

Dag 1: Vertrek en Aankomst in San Jose
Onze reis begon vroeg op een zaterdagochtend in Nederland. Het zou een lange dag worden, maar vol enthousiasme stapten we op de vlucht naar San Francisco. Diezelfde avond arriveerden we in ons hotel in San Jose na een vlucht van meer dan 10 uur. Klaar voor een onvergetelijke ervaring!

Dag 2 en 3: San Francisco verkennen
De eerste twee dagen van onze reis hadden we wat vrije tijd gereserveerd. We wilden het meeste halen uit ons verblijf en de jetlag overwinnen, dus besloten we om de iconische stad San Francisco te bezoeken. Op de eerste ochtend stapten we in de trein vanuit San José en gingen naar de “City of fog.”

San Francisco is een stad die geen introductie nodig heeft. Met zijn Golden Gate Bridge en heuvelachtige landschappen hadden we meer dan genoeg te bezichtigen de eerste twee dagen. Van het historische Fisherman’s Wharf tot Alcatraz-eiland en de adembenemende uitzichten.

Dag 4: Het Begin van de Summit
Op dinsdag begon het “main” event. The Next Generation of Kafka Summit duurde twee dagen en gaf de gelegenheid om inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van streaming data. De conferentie bood een breed scala aan sessies en workshops waar we nog dieper op in zullen gaan. De dag werd afgesloten met wat eten en drinken, zodat we de mede-collega’s die er waren beter konden leren kennen.

Dag 5: Laatste dag van de Summit en een baseballwedstrijd
Alweer de laatste dag van de Summit. De dag begon met algemene presentaties waar enkele leuke nieuwtjes werden aangekondigd waar we nog wat verder bij stil zullen gaan staan. Om de reis af te sluiten hebben we nog een van de favoriete tijdverdrijven van de gemiddelde Amerikaan bekeken: de baseballwedstrijd tussen de San Francisco Giants en de San Diego Padres.

In onze volgende blogpost zullen we dieper ingaan op de hoogtepunten van The Next Generation of Kafka Summit in Current 2023. Blijf op de hoogte voor inzichten en ervaringen in de blogs die nog zullen volgen.

Martijn PortmanSynTouch on Tour: Next Generation of Kafka Summit 2023 – Part 1
lees meer

Sudoku? Makkie!

Sudoku oplossen?

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel eens een Sudoku puzzel gezien. Eenvoudig samengevat is een Sudoku “een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo’n manier dat in elke horizontale lijn en in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen” (bron: Wikipedia).

Soduko als voorbeeld van een CSP

Sudokus zijn voorbeelden van een subcategorie AI-zoekproblemen die bekend staan als CSP (Constraint-Satisfaction Problems). Zo’n probleem bestaat uit variabelen met mogelijke waarden in domeinen en beperkingsregels op de waardetoekenningen. Een oplossing voor een dergelijk probleem wordt gevonden door iedere variabele te voorzien van een domeinwaarde, waarbij tegelijkertijd aan alle beperkingsregels wordt voldaan. Bekende problemen in deze categorie zijn het achtdamesprobleem, het “Australian Map Colouring Problem” en diverse rooster-  en planningsproblemen.

Milco: “Zelf kwam ik dit soort probleem tegen in “Classic Computer Science Problems in Python” van David Kopec (Manning, 2019). Het hoofdstuk uit dit boek over CSPs is ook verschenen als artikel op de website van Manning. In het boek (en het artikel) wordt een framework beschreven om deze categorie problemen generiek op te kunnen lossen, waarbij de uitdaging vooral ligt in het correct beschrijven van de variabelen, domeinen en beperkingen. Het framework is beschikbaar op de Github repository van David Kopec’s boek.”

Microsoft Rules

Vroeger kon het opzetten van een ontwikkelomgeving nog wel wat tijd kosten, door uitdagingen met verschillende versies van compilers/interpreters, isolatie van bibliotheken en wat dies meer zij. Those were the days. Maar die zijn gelukkig nu over, want het opzetten van een ontwikkelomgeving kan tegenwoordig zo veel gemakkelijk dank zij … Microsoft. Een aantal jaar geleden ben ik – aanvankelijk schoorvoetend – steeds meer gebruik gaan maken van Visual Studio Code als ontwikkeltool, aanvankelijk naast geïntegreerde ontwikkelomgevingen als Oracle JDeveloper, JetBrains IntelliJ en PyCharm, maar tegenwoordig ben ik eigenlijk om en gebruik ik nagenoeg alleen nog maar Code. En ja, het is een “editor”, geen “IDE”, maar tegenwoordig is er zo’n overvloed aan plugins beschikbaar, dat het verschil nauwelijks meer merkbaar is.

Een van de grote voordelen van Code boven de “Community Editions” van JetBrains is het feit dat Code direct al zelf “Remote Development” ondersteunt. Hierbij krijg je een perfecte isolatie van je projecten en libraries, omdat je voor ieder project afzonderlijk een container kunt inrichten om in te ontwikkelen. Hierdoor kun je eenvoudig je projecten en al hun vereisten en afhankelijkheden gescheiden houden, zodat ze elkaar niet langer in het vaarwater zitten. Het enige wat je hiervoor lokaal moet installeren, is VS-Code (met het Remote Development Extension Pack) en Docker met WSL (maar je kunt ook op een echte remote server ontwikkelen – en als alternatief kun je met codespaces ook volledig in de Cloud werken):

Afbeelding uit Microsoft documentatie https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview

Setup

Om lokaal te kunnen beginnen, is het voldoende om een projectfolder te maken. Als je hierin een .devcontainer folder maakt, met een devcontainer.json configuratiebestand, dan weet Code genoeg om een ontwikkelcontainer te kunnen bouwen en opspinnen voor je werk. Met het onderstaande voorbeeld wordt een container aangemaakt voor Python 3.11, waarbij direct mijn favoriete Code extensies worden geïnstalleerd:

 • Python Language Server voor VS-Code
 • Flake (Style Guide Enforcer)
 • Black (opinionated Source Code Formatter)
{ 
 "name": "Python 3", 
 "image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/python:1-3.11-bullseye", 
 "customizations": { 
  "vscode": { 
   "extensions": [ 
    "ms-python.black-formatter", 
    "ms-python.flake8", 
    "ms-python.vscode-pylance", 
     "ms-python.python" 
   ] 
  } 
 } 
}

Bij het openen van de projectfolder wordt een nieuwe ontwikkelcontainer aangemaakt en wordt (handig!) voorgesteld om je projectdirectory direct beschikbaar te maken in de nieuwe container, zodat je alles bij de hand hebt!

Implementatie

Zoals gezegd, de uitdaging voor dit soort problemen zit vooral in het modelleren van het probleem; aangezien het probleem al kan worden opgelost met het generieke CSP-framework, is het enige resterende probleem het definiëren van de beperkingsregels die moeten gelden voor een Sudoku puzzel:

 • ieder cijfer van 1 tot en met 9 moet precies één keer voorkomen:
  • in iedere rij
  • in iedere kolom
  • in ieder blok van 3×3 cellen, bestaande uit combinaties van rij/kolom 1-3, 4-6, 7-9

Hiernaast bestaan er nog andere varianten Sudokus, bijvoorbeeld de Sudoku die in het NRC wordt gepubliceerd:

Hierbij moet niet alleen aan de “normale” Sudoku regels worden voldaan, maar moet ook in de grijs gearceerde blokken (rij/kolom 2-4 & 6-8) ieder cijfer precies één keer voorkomen. Ongetwijfeld bestaan er nog veel meer varianten …

Door iedere cel te representeren als een variabele, kan er een set met beperkingsregels worden opgesteld tussen de variabelen. Zo wordt voor iedere rij voor iedere cel een beperkingsregel aangemaakt tussen die cel en alle cellen ter rechterzijde van de desbetreffende cel, aangezien deze beperkingsregels symmetrisch zijn (wat geldt voor x m.b.t. y geldt ook voor y m.b.t. x – dus ieder paar (x,y) komt slechts een keer voor). Naar analogie wordt eenzelfde set beperkingsregels opgelegd voor de kolommen en voor de ‘blokken’, waarbij deze in “NRC-modus” nog worden aangevuld met de beperkingsregels voor de grijs gearceerde blokken. Ten slotte heeft iedere beperkingsregel een methode ‘satisfied’, die aangeeft of er vanuit het oogpunt van deze beperkingsregel is voldaan aan de restrictie:

De methode satisfied controleert of gegeven de huidige waardetoekenningen in het probleem (assignment dictionary) hier voor zichzelf en de beperkende cel dezelfde waarde voorkomt. Zo niet, dan wordt (voorlopig) aan deze beperkingsregel voldaan.

At our Service

De service wordt beschikbaar gemaakt als REST API, zodat er geen aparte front-end gebouwd hoeft te worden. In Python zijn vele API frameworks beschikbaar, hier is gekozen voor FastAPI. Deze API stelt één enkel eindpunt beschikbaar, waarbij een verzoek moet worden gedaan met een JSON-representatie van de invoer; de invoer kan hier worden opgegeven als array van strings:

Sudoku van de dag (sudokuonline.nl)

Invoer als lijst van tekstregels

 

Invoer als ‘sparse dictionary’ – alleen de gevulde cellen

Dockerizing

De ultieme oplossing is natuurlijk een API die als service wordt aangeboden in een container, zodat deze op allerlei platforms is uit te voeren: volledig geïsoleerd van andere componenten, met zijn eigen set aan afhankelijkheden al voorgeïnstalleerd. Allereerst is hiervoor een Dockerfile nodig om een Docker image te kunnen bouwen; de service wordt gebouwd op basis van een Python 3.11 basis image, waarbij de Python afhankelijkheden worden geïnstalleerd en de service onder beperkte gebruiker (‘appuser’) wordt aangeboden door de service te starten op container poort 8080 (context /sudoku):

FROM python:3.11-slim as build
LABEL Author="Milco Numan" REPO="https://github.com/mnuman/sudocku" Language="Python"
COPY ./app app
WORKDIR /app
RUN set -ex \
    # Create a non-root user
    && addgroup --system --gid 1001 appgroup \
    && adduser --system --uid 1001 --gid 1001 --no-create-home appuser \
    # Install dependencies
    && pip install -r requirements.txt --no-cache-dir
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
USER appuser
EXPOSE 8080

Met deze configuratie kan allereerst lokaal een Docker image worden gebouwd en getest voordat dit wordt geautomatiseerd.

Github Actions

Binnen Github bestaat de mogelijkheid om aan bepaalde gebeurtenissen automatisch acties te verbinden; zo’n gebeurtenis kan bestaan uit een issue dat wordt opgevoerd waar het ontwikkelteam actie op moet ondernemen, maar bijvoorbeeld ook uit het beschikbaar maken van nieuwe of aangepaste code in de repository. Hiermee kan ook het proces om een Docker image te bouwen en te publiceren naar een container-dump worden geautomatiseerd. Binnen Github worden hiervoor YAML files gebruikt die in de .github subdirectory van de Github-repository moeten staan:

name: Github action flow to create and push a docker image upon committing to the master branch

on:
 push:
  branches: [ "master" ]

jobs:
 build-and-push:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - name: Check out the repo
   uses: actions/checkout@v3
  - name: Login to Docker Hub
   uses: docker/login-action@v2
   with:
    username: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
    password: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
  - name: Build and push Docker image
   uses: docker/build-push-action@v4
   with:
    file: ./Dockerfile
    push: true
    tags: >
     ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ vars.DOCKER_IMAGE_NAME }}:latest, 
     ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ vars.DOCKER_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}

De bovenstaande pipeline definitie wordt actief zodra er code wordt gepusht naar de master branch van de repository. Vervolgens wordt er een ubuntu builder-image aangevraagd, waarop allereerst de code van de Github repository wordt uitgecheckt. Hierna wordt er ingelogd in Docker (gebruik makend van een geheim token – opgeslagen als repository secret met de naam DOCKERHUB_TOKEN) en wordt het Docker image gebouwd.

Als de bouw van het image succesvol is afgerond, dan wordt het image voorzien van de juiste tags (onder andere de commit identificatie) en naar de container repository gepusht, in dit voorbeeld is Docker Hub gebruikt.

The proof of the Pudding …

Hiervoor moet allereerst een docker container worden gestart, op basis van het gemaakte docker image:

Docker image wordt gestart, port 8080 wordt gemapt naar de container port (ook 8080)

Met behulp van Postman kunnen eenvoudig REST-verzoeken worden ingeschoten op een API; in het onderstaande voorbeeld wordt de Sudoku uit NRC opgelost, de aanvullende restricties worden gecommuniceerd door middel van de request parameter “mode” met waarde nrc:

Hiermee wordt het oplossen van Sudoku’s een makkie:

Oplossing van de Sudoku

Code/Image

De code voor het bovenstaande project is beschikbaar in mijn repository “Sudocku” op GitHub, een docker image is beschikbaar via Docker Hub als mnuman/sudocku.
Milco NumanSudoku? Makkie!
lees meer

SIDAF in de praktijk: hoe je Applicatie Service Componenten zelf kunt bouwen

Software as a Service of Commercial Off-The-Shelf

Software as a Service (SaaS-) of Commercial Off-The-Shelf (COTS-)producten voorkomen dat je zelf oplossingen realiseert die in de markt al bestaan en goed doordacht zijn. Vaak zijn deze oplossingen zeer geschikt voor standaard bedrijfsactiviteiten, zoals HR en/of financieel management. Ook als je hiervoor een standaard SaaS- of COTS-oplossing koopt, kun je de ontsluiting van de data en daarmee de interoperabiliteit van een ASC realiseren. Hieronder lees je hoe:

Harald van der WeelSIDAF in de praktijk: hoe je Applicatie Service Componenten zelf kunt bouwen
lees meer

De vijf elementen van Applicatie Service Componenten in SIDAF

In de vorige blog las je over de Applicatie Service Componenten (ASC’s) in SynTounch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) die verantwoordelijk zijn voor het beheer van jouw business data en transacties. Het komt er dus op neer dat de ASC’s de applicatielogica in SIDAF vormen. Zoals je wellicht hebt gelezen in mijn vorige blog voldoet een ASC idealiter aan een negental principes. Hoewel er een grote mate van verschil kan bestaan tussen de afzonderlijke ASC’s zijn er ook diverse gedeelde kenmerken aan te wijzen. In deze blog ga ik verder in op de samenstelling van een ASC, waarbij er vijf vaste elementen te benoemen zijn en twee optionele.

Harald van der WeelDe vijf elementen van Applicatie Service Componenten in SIDAF
lees meer

Hoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen

Net als in traditionele IT-landschappen beheert SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) data door softwaresystemen. SIDAF definieert hiervoor zogenaamde ‘Applicatie Service Componenten’ (ASC’s), die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de business data en transacties. Het verschil met klassieke systemen is dat ASC’s veelal fijnmaziger zijn. Zo focussen ze zich doorgaans op het beheer van één bedrijfsobject en maken ze onderdeel uit van een heel netwerk van ASC’s die samenwerken om de business processen te ondersteunen.

Harald van der WeelHoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen
lees meer

Hoe de Standaard Technologie Services van SIDAF keuzevrijheid ondersteunen

Data heeft een grote strategische en operationele waarde voor jouw organisatie. Echter is goed management en het vitaal houden van de data hierbij cruciaal. Maar hoe speel je in op al deze snelle ontwikkelingen? SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) ondersteunt de transitie naar een data driven organisatie. Met dit fundament worden business, data en technologie binnen de organisatie met elkaar verbonden en strategische uitdagingen van nu en morgen op integrale wijze beantwoord. SIDAF biedt voor diverse uitdagingen een antwoord in de vorm van IT- en data-oplossingen. Uiteraard wil je zelf grip houden op en keuzevrijheid hebben in de technologieleveranciers waarmee je werkt. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Echter streven wij keuzevrijheid na. Daarom vertel ik je in deze blog graag meer over hoe SIDAF dit mogelijk maakt.

Harald van der WeelHoe de Standaard Technologie Services van SIDAF keuzevrijheid ondersteunen
lees meer

De negen kenmerken van domeinen binnen SIDAF

In de vorige blog las je hoe we met belangrijkste businessobjecten een domeinmodel opzetten voor SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF). Door het toekennen van autonomie aan domeinen wordt de organisatie wendbaarder, de governance duidelijker en data-uitwisseling efficiënter. Nu we weten hoe de domeinen ingedeeld worden, ga ik in deze blog verder in op hoe een domein georganiseerd is.

Harald van der WeelDe negen kenmerken van domeinen binnen SIDAF
lees meer

In vijf stappen een domeinmodel opstellen voor SIDAF

SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) organiseert het framework rond domeinen. Domeinen zijn de resultaten van een logische groepering van bedrijfsobjecten; de relevante begrippen voor jouw business waarover je data vastlegt en gebruikt. Voor SIDAF is een goed opgezet domeinmodel een belangrijke basis. Het zorgt namelijk voor decentrale en agile bedrijfsvoering, heldere governance rond data en IT-oplossingen en een goede basis voor effectieve en efficiënte data-uitwisseling. Hoe je tot een gedegen domeinmodel komt, leg ik stapsgewijs uit.

Harald van der WeelIn vijf stappen een domeinmodel opstellen voor SIDAF
lees meer