Blog

De twaalf voordelen van SIDAF

De data die in jouw organisatie aanwezig is, is een goudmijn. Het is ontzettend waardevol bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en daarom is het cruciaal om een goed fundament neer te zetten, waarmee jouw organisatie is voorbereid op de ontwikkelingen van morgen. In mijn vorige blog introduceerde ik SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) als dit fundament. SIDAF kent maar liefst twaalf principes die jou voordeel opleveren. Welke dit zijn, vertel ik je in deze blog.

1.    Integraal framework

SIDAF biedt consistente en samenhangende oplossingen voor de gehele organisatie. Zowel horizontaal (voor alle functies in de organisatie) als verticaal (van strategie tot aan technologie).

2.    Alignement tussen business en IT

De domein-georiënteerde organisatie brengt alle rollen binnen een domein samen, zodat iedereen aan dezelfde doelen werkt en daarbij dezelfde taal spreekt. De lijntjes zijn kort en er kan efficiënter en daadkrachtiger gewerkt worden.

3.    Wendbaarheid

SIDAF zorgt ervoor dat je kunt inspelen op snel wijzigende business behoeften. Zo erkent SIDAF het belang van alignement tussen business, data en IT. Daarom omarmt het de principes van SAFe en DevOps. Hierbij hanteert het framework het ‘domein’ -denken; een steeds vaker toegepaste opdeling van de organisatie in functionele ontkoppelde domeinen. Elk domein heeft zijn eigen data, applicaties en team met verregaande autonomie. Zelfstandige domeinteams kunnen snel onafhankelijk acteren. Daarnaast ondersteunt het Business Process Management (BPM) en zorgt voor snel aanpasbare processen.

4.    Doelgericht

SIDAF zorgt voor de juiste focus. De domeinen zijn daarop ingericht en kunnen zich focussen op hun doelstellingen zonder te veel afgeleid te worden door zaken die buiten hun invloedsfeer vallen. De domeinen worden vanuit SIDAF daarbij ondersteund met de juiste kwalitatieve data waardoor de overall effectiviteit toeneemt.

5.    Meer grip op data-, IT- en integratievraagstukken

SIDAF biedt houvast bij het maken van keuzes. Via principes, richtlijnen en standaard oplossingspatronen geeft SIDAF richting aan de organisatie bij data-, IT- en integratievraagstukken.

6.    Security & privacy compliance

Cybersecurity en voldoen aan de AVG zijn hot-topics voor bijna elke organisatie. SIDAF ondersteunt privacy en security op meerdere wijzen. Het geeft inzicht in de gevoeligheid, gebruik en herkomst van data. Zo kun je veiligheid afdwingen en altijd aantonen in control te zijn en compliant met de wetgeving.

7.    Efficiënt

SIDAF legt relatief beperkt beslag op business en IT-resources. Door standaardisatie, ontkoppeling en de korte lijnen binnen domeinteams is de efficiëntie hoog.

8.    Toekomstgericht

SIDAF omarmt de belangrijkste nieuwe technologieën en is tegelijkertijd open en ontkoppeld (op meerdere vlakken) zodat nieuwe ontwikkelingen eenvoudiger omarmd kunnen worden.

9.    100% in control

SIDAF zorgt dat jij bepaalt en weet wat er gebeurt met jouw data. Verantwoordelijkheden zijn geformaliseerd en informatie rond data wordt structureel en actueel vastgelegd. Zo weet je wat alle informatie betekent, waar het vandaan komt en hoe het gebruikt kan worden. Kortom, je bent altijd op de hoogt van waar en bij wie je moet zijn voor specifieke data aangelegenheden.

10.         Ondersteuning klantgerichtheid

SIDAF ondersteunt een 360 graden klantbeeld. Je weet wie de klant is, wat jouw klant doet en wat zijn wensen en behoeften zijn. Daarbij ondersteunt SIDAF door ontkoppeling en data uitwisselingspatronen alle klantkanalen die je wilt benutten.

11.         Groeimodel voor iedere organisatie

SIDAF is uitstekend inzetbaar als groeimodel en bruikbaar voor zowel grotere en kleinere organisaties. Domeinen, koppelbare applicaties en integraties zijn schaalbaar en incrementeel in te voeren, terwijl patronen alternatieve oplossingsvormen bieden voor zowel grote en kleine organisaties.

12.         Leveranciersonafhankelijkheid

SIDAF is leveranciersonafhankelijk. Voor elke benodigde technologiefunctie definieert SIDAF een generieke ‘Standard Technology Service’. Elke functie wordt door tal van producten en ecosystemen geleverd. Voor een snelle start zijn er al een aantal kandidaat productlijnen uitgewerkt. Indien gewenst kun je ook overal een best-of-breed oplossing selecteren. Zo ben je in staat om voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen via een flexibel en uitbreidbaar technologiefundament.

Harald van der WeelDe twaalf voordelen van SIDAF

Related Posts