Disclaimer

Disclaimer

SynTouch B.V. (Kamer van Koophandel: 17207838), hierna te noemen SynTouch, verleent u hierbij toegang tot www.syntouch.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De informatie op www.syntouch.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van SynTouch B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

SynTouch spant zich in om de inhoud van www.syntouch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op www.syntouch.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SynTouch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SynTouch.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SynTouch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Chantal StrüberDisclaimer