Blog

Eitje voor API

De digitalisering is al een aantal jaren gaande. Dit jaar is de digitale transformatie zelfs in een stroomversnelling terechtgekomen: om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hebben thuiswerken en online bestellen een boost gekregen. Bedrijven zijn genoodzaakt bestaande traditionele businessmodellen versneld te veranderen. Zo bezorgen restaurants volledige driegangendiners thuis en verzorgen artiesten privéconcerten en optredens via livestreams: dienstverlening steeds meer afgestemd op de klant en diens wensen.

Retail en de digitale transformatie

Ook in de retail is de digitale transformatie ‘hot & happening’. Uitdagingen zoals kostenbeheersing, gemiddelde besteding, voedselverspilling en klantenbinding staan bij menig retailer hoog op de agenda. Uitdagingen waarbij het ontsluiten, integreren en combineren van data van significant belang is.

Zo wordt er druk gewerkt aan het minimaliseren van transportkosten. Door beschikbare data met betrekking tot GPS-locatie, bestaande routes, verkeersdrukte en wegwerkzaamheden te combineren, kan te allen tijde de meest effectieve route bepaald worden. Online bestelde boodschappen worden niet alleen snel en op tijd, maar ook tegen minimale brandstofkosten bezorgd. Ook online bestelaccounts, klantenpassen, kortingskaarten en geclaimde kortingen en acties kunnen voor een waardevolle bron van informatie zorgen, mits op de juiste manier ontsloten en gecombineerd.

Innoveren met API Management

Data-integratie speelt dus een grote rol in de digitale transformatie. Zeker wanneer er snel gereageerd en gehandeld dient te worden. Om direct in te kunnen spelen op de vraag uit de markt, kunnen in het bijzonder API’s, ofwel Application Programming Interfaces, uitkomst bieden. API’s maken het mogelijk om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen. Door verschillende API’s op de juiste manier te integreren en te beheren (API Management) ligt innovatie voor iedere organisatie binnen handbereik.

MuleSoft AnyPoint Platform

Er zijn meerdere API Management oplossingen op de markt waarmee API’s gemanaged kunnen worden. Waaronder MuleSoft’s AnyPoint Platform, waar ik onlangs voor een retailer mee aan de slag ben gegaan. Een net en modern platform, waarbij ontwikkelprincipes hoog in het vaandel staan. Het meeste werk zit eigenlijk bij de start, de inrichting: welke databases zijn beschikbaar en welke data vertegenwoordigt wat. Zodra dat staat en de eerste bouwblokken een feit zijn, gaat er een wereld aan mogelijkheden open, die de organisatie per direct flexibel en wendbaar maakt.

Met MuleSoft kan data vanuit allerlei applicaties uitgewisseld worden en daarmee worden omgezet in waardevolle informatie. Denk aan retailsystemen, financiële systemen, HR systemen en ordermanagementsystemen. Ook externe databases, zoals het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel of de RDW database die inzicht biedt in alle in Nederland geregistreerde gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen, kunnen met API’s gekoppeld worden. Omdat MuleSoft een grote verscheidenheid oplossingen ‘out-of-the-box’ biedt, de functionaliteit steeds weer opnieuw te gebruiken is en het een ‘low-code’ ontwikkelplatform is, kan er steeds sneller ontwikkeld en dus geïnnoveerd worden.

Voedselverspilling en API Management

Lidl stunt sinds kort met producten op de uiterste houdbaarheidsdag, met als doel voedselverspilling tegen te gaan (bron: NOS nieuws, 27 augustus 2020). Hetzelfde artikel vermeldt dat de grote supermarktketens met elkaar hebben afgesproken dat ze in 2030 de helft minder voedsel verspillen dan in 2015: uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat supermarkten 1,7 procent van het voedsel in de winkel weggooien. Ik kan het dan niet nalaten om na te denken over de rol die API Management hierin zou kunnen betekenen: door het juiste product, op het juiste moment en misschien zelfs op de juiste lokatie aan de juiste persoon aan te bieden met korting, zou er in theorie nooit meer iets weggegooid hoeven te worden en de klant betaalt minder. Dat is win-win in het kwadraat. En een eitje voor API. Bij wijze van spreken dan.

Eelco VerslootEitje voor API

Related Posts