Blockchaintechnologie

Blockchaintechnologie

Het delen van data door en met partners binnen een supply chain, zorgt voor een aanzienlijke efficiëntieverhoging en versterkt de individuele positie in de keten. Tegelijkertijd gaat het delen van data gepaard met zorgen over zowel de betrouwbaarheid van uitgewisselde data, als de veiligheid van het uitwisselen van data. Blockchaintechnologie biedt dan uitkomst.

Vertel mij meer

Wat is Blockchaintechnologie?

Uitgangspunt is dat door data veilig, aantoonbaar en verifieerbaar correct op te slaan, ketenpartners data onderling kunnen delen en hergebruiken, zonder dat externe partijen daarbij kunnen.

Wanneer dossiers gedeeld worden met partijen die niet tot dezelfde organisatie behoren, is het kunnen traceren van een document inclusief alle versies, een complex probleem. Hoe weet je dat je de laatste versie van een document hebt? Hoe weet je of je dossier na het uitwisselen met andere organisaties dezelfde documenten en dezelfde documentversies bevat? Denk aan situaties bij strafzaken, waarbij een dossier niet compleet is en het niet zeker is of het de laatste versie is. Dat kan grote gevolgen hebben. Met blockchaintechnologie is het mogelijk om een ‘document-trail’ vast te leggen. Hiermee kan elke ketenpartner van elk document en dossier traceren wat de herkomst is en welke versies er in omloop zijn.

SynTouch en Blockchaintechnologie

SynTouch heeft diverse producten ontwikkeld als proof of concept: een Document Reference Chain, voor het traceren van documenten en dossier. Een productpaspoort, voor het traceren van producten en hun samenstelling, van grondstof tot eindproduct. En zelfs een digitale munt, waarmee waarde uitgewisseld kan worden, zoals in een loyaliteitsprogramma.

Onze werkwijze

Met onze brede ervaring in het begeleiden, ontwerpen en ontwikkelen van blockchainoplossingen in diverse sectoren, helpen wij uw organisatie gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van blockchain.

Ook veilig data uitwisselen? Laat ons u helpen de mogelijkheden van blockchain te onderzoeken.

Vertel mij meer

Methoden & Technologieën

Ook veilig data uitwisselen? Laat ons u helpen de mogelijkheden van blockchain te onderzoeken.

Bent u benieuwd wat onze data management experts voor uw bedrijf kunnen betekenen? Wij vertellen u er graag meer over!

SynbeheerBlockchaintechnologie