Data Management Maturity Scan

Data Management Maturity Scan

Vraag je je af in hoeverre jouw datamanagementorganisatie zijn zaken op orde heeft? En op welke onderdelen van datamanagement je hoog scoort en welke onderdelen nog aandacht kunnen gebruiken? De onderdelen zijn bijvoorbeeld Data Governance, Reference en Masterdata, Data Quality en Data Architecture. 

SynTouch heeft een Data Management Maturity Scan (DMS) ontwikkeld, op basis van het DAMA DMBOK framework (Data Management Body of Knowledge), waarmee je direct inzicht krijgt in de volwassenheid van datamanagement in jouw organisatie.  

Vertel mij meer

Werkwijze

De meeste organisaties nemen de scan af met het doorlopen van de volgende stappen: 

  1. Een training DAMA DMBOK, om medewerkers op de hoogte te brengen van de terminologie en inhoud van de DMBOK-onderdelen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. 
  2. Medewerkers uit de datamanagementkant van de organisatie vullen de scan in. De scan bestaat uit ongeveer 100 stellingen, waar aangegeven kan worden in hoeverre men het met de stelling eens is. Ook geven deelnemers per onderdeel aan in hoeverre ze bekend zijn met het kennisgebied. De mening van een expert telt zwaarder mee dan de mening van iemand die aangeeft er geen of weinig kennis van te hebben. 
  3. SynTouch analyseert de uitkomsten, samen met stakeholders uit de organisatie. 
  4. SynTouch adviseert over mogelijke verbeteringen en gaat in overleg met de organisatie over het vervolgtraject. 
  5. De organisatie kan het resultaat gebruiken om doelstellingen te beschrijven op basis van de gemeten situatie. 

Vervolgtraject

Een vervolgtraject dat we vaker hebben toegepast is het organiseren en uitvoeren van een workshop waarin, met de betrokkenen, gewerkt wordt aan dieper inzicht in de scores. De workshop leidt tot een gedragen stappenplan, waarin ten minste de eerste stap beschreven wordt tot verbetering van de minder scorende onderdelen.  

Bij sommige klanten voeren we de scan meerdere keren uit om over de tijd heen verbeteringen te meten in de datamanagement capabilities. Hierdoor is ook inzichtelijk hoe jouw organisatie zich ontwikkelt en wat de aandachtsgebieden zijn. 

Methoden & Technologieën

Meer controle over jouw data? Laat ons je helpen jouw datalandschap te structureren.

Ben je benieuwd wat onze data management experts voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Wij vertellen je er graag meer over!

Sander van LaarData Management Maturity Scan