Data Quality Management

Datakwaliteit

Data is een volwaardige strategische en operationele asset. De kwaliteit van uw data is daarom van essentieel belang en heeft een grote invloed op:

  • de effectiviteit van uw besluitvorming;
  • de mate van betrouwbaarheid van voorspellingen rond het gedrag van uw klant;
  • het niveau van uw dienstverlening;
  • het inschatten van de marktbehoefte voor een nieuw product;
  • het ontstaan van mogelijke fouten binnen uw operatie en daarmee samenhangende extra kosten en imago schade.
Vertel mij meer

Wat is Datakwaliteit?

Kwaliteit van data hangt samen met de beschikbaarheid van precies die data die nodig is voor een specifiek doel op de juiste tijd. Hierbij zal de data correct moeten zijn, in lijn met andere bedrijfsfuncties en voldoende actueel, nauwkeurig en volledig. Voor effectieve sturing op datakwaliteit moet kwaliteit gedefinieerd worden, continu worden gemeten en waar nodig verbeterd.

SynTouch en Datakwaliteit

Vanuit diverse projecten hebben we een ruime ervaring op het vlak van datakwaliteit opgedaan. Hierdoor zijn wij in staat om u inzicht te verschaffen in de kwaliteit van uw data. Wij helpen u om:

  • uw kwaliteitsdoelen te formuleren;
  • datakwaliteit te meten;
  • datakwaliteit te organiseren (met praktische richtlijnen en processen);
  • op datakwaliteit gebaseerde issues op te lossen.

Onze werkwijze

Met een maturity scan brengen wij de huidige status van uw datakwaliteit in beeld. Aan de hand hiervan en rekening houdend met uw doelen, identificeren we de kwaliteitsissues waar uw organisatie het meest last heeft. Deze issues vormen het uitgangspunt voor het definiëren van kwaliteitsdoelen in de vorm van KPI’s en gewenste niveaus.

Via een nulmeting bepalen we vervolgens de verschillen met de gewenste kwaliteit en stellen we met u een roadmap op. Daar waar verbeteringen noodzakelijk zijn, begeleiden we u bij het oplossen van ‘root-causes’ (zowel technisch als organisatorisch van aard). De effecten hiervan maken we zichtbaar in vervolgmetingen.

Ook de effectiviteit van uw data vergroten? Laat ons u helpen uw datakwaliteit te verbeteren.

Vertel mij meer

Methoden & Technologieën

Ook de effectiviteit van uw data vergroten? Laat ons u helpen uw datakwaliteit te verbeteren.

Bent u benieuwd wat onze data management experts voor uw bedrijf kunnen betekenen? Wij vertellen u er graag meer over!

SynbeheerData Quality Management