Data Quality Management

Datakwaliteit

Data is een volwaardige strategische en operationele asset. De kwaliteit van jouw data is daarom van essentieel belang en heeft een grote invloed op:

  • de effectiviteit van de besluitvorming;
  • de mate van betrouwbaarheid van voorspellingen rond het gedrag van jouw klant;
  • het niveau van jouw dienstverlening;
  • het inschatten van de marktbehoefte voor een nieuw product;
  • het ontstaan van mogelijke fouten binnen jouw operatie en daarmee samenhangende extra kosten en imagoschade.
Vertel mij meer

Wat is Datakwaliteit?

Datakwaliteit hangt samen met de beschikbaarheid van precies die data die nodig is voor een specifiek doel op de juiste tijd. Hierbij zal de data correct moeten zijn, in lijn met andere bedrijfsfuncties en voldoende actueel, nauwkeurig en volledig. Voor effectieve sturing op datakwaliteit moet kwaliteit gedefinieerd worden, continu worden gemeten en waar nodig verbeterd.

SynTouch en Datakwaliteit

Vanuit diverse projecten hebben we een ruime ervaring op het gebied van datakwaliteit opgedaan. We zijn in staat om je inzicht te geven in de kwaliteit van de data in jouw bedrijf. Wij helpen je graag om:

  • kwaliteitsdoelen te formuleren;
  • datakwaliteit te meten;
  • datakwaliteit te organiseren (met praktische richtlijnen en processen);
  • op datakwaliteit gebaseerde issues op te lossen.

Onze werkwijze

Met een maturity scan brengen wij de huidige status van jouw datakwaliteit in beeld. Aan de hand hiervan en rekening houdend met jouw doelen, identificeren we de kwaliteitsissues waar de organisatie het meest last heeft. Deze issues vormen het uitgangspunt voor het definiëren van kwaliteitsdoelen in de vorm van KPI’s.

Via een nulmeting bepalen we vervolgens de verschillen met de gewenste kwaliteit en stellen we met jou een roadmap op. Daar waar verbeteringen noodzakelijk zijn, begeleiden we je bij het oplossen van ‘root-causes’ (zowel technisch als organisatorisch van aard). De effecten hiervan maken we zichtbaar in vervolgmetingen.

Ook de effectiviteit van jouw data vergroten? Laat ons jouw helpen de datakwaliteit te verbeteren.

Vertel mij meer

Methoden & Technologieën

Ook de effectiviteit van jouw data vergroten?

Ben je benieuwd wat onze data management experts voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Wij vertellen je er graag meer over!

SynbeheerData Quality Management