Augmented Intelligence

Datafication

Data bepaalt ons leven. Bij alles wat we doen laten we een spoor van data achter. Elke aankoop, elk telefoongesprek, elk website bezoek, zelfs elke verplaatsing wordt vandaag de dag vastgelegd.  En omdat data bewezen waarde heeft wordt er steeds meer vastgelegd. Camera’s en sensoren registreren 24 uur per dag de omgeving en van specifieke gebeurtenissen worden steeds meer details bijgehouden. De groei van data is daarom exponentieel. Zo is er in de afgelopen 2 jaar al meer data gegenereerd dan het totaal aan data van alle jaren ervoor.

Deze ontwikkeling wordt aangeduid met “datafication”. Datafication erkent dat data waarde vertegenwoordigt en wanneer deze gecombineerd wordt ongekende mogelijkheden biedt.

Voordelen

Wetenschappelijke modellen en geavanceerde software stelt ons in staat om in deze veelheid aan gegevens patronen te herkennen, waardoor er een wereld van nieuwe mogelijkheden ontstaat. Deze patronen stellen ons in staat om uitspraken te doen over de toekomst en zo bijvoorbeeld onze voorspellingen nauwkeuriger te maken, werkelijke klantbehoeften te bepalen, risico’s te detecteren, efficiënter preventief onderhoud uit te voeren en fraude te voorkomen.

SynTouch helpt u bij het organiseren, ontsluiten, verzamelen, integreren en gebruiken van deze data en analyseresultaten.

Besluitvormingsproces

De praktijk leert dat slechts een klein gedeelte (5% tot 10%) van beschikbare data benut wordt. Het gebruik van traditionele Business Intelligence met zijn rapportages, OLAP en data warehouses zijn vaak tijdrovend en geven een beeld van het verleden. Ze dienen slechts om de beslissingen te ondersteunen die door mensen gemaakt worden.

SynTouch adviseert hoe u ongebruikte data kunt benutten, door de nieuwste technieken in te zetten. Waardoor gefundeerde besluiten genomen worden. Op een dergelijk principe zijn ook de “beslissingen” gebaseerd die een zelfrijdende auto neemt.

In het dagelijkse bedrijfsleven kunnen we dergelijke technieken bijvoorbeeld toepassen op het optimaliseren van de klant-interactie. Het gedrag van klant kan zo continu geanalyseerd worden. Het systeem beslist om direct een actie voor te stellen of zelfs te initiëren.

De technologie is inmiddels zo geavanceerd dat zowel de auto en het klant-systeem kunnen “leren” van de effecten van eerder gemaakte besluiten, waarmee ze continu de kwaliteit van beslissingen zelfstandig verbeteren.

De toepassing van dergelijk ondersteuning van het besluitvormingsproces staat bekend als  Augmented Intelligence.

Voorbeelden

Voorbeelden van toepassingen van AI zijn:

  • Voorspellen van klant retentie
  • Bepalen van up-sell en cross-sell mogelijkheden
  • Het detecteren van preventieve service acties
  • Fraude detectie
  • Demand forcast
  • Price optimization
  • Sentiment analyse
  • Advance planning and scheduling

Wilt u meer weten, praat met een van onze experts

Bent u benieuwd hoe wij doormiddel van Augmentend Intelligence klanten geholpen hebben en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

adminAugmented Intelligence