Oplossingen

SynTouch biedt een breed scala aan integratieoplossingen. Zowel vanuit een procesmatig, bedrijfsmatig als analytisch perspectief, helpen wij uw organisatie met het verbinden van data, mensen en processen. Dit doen we op basis van verschillende platformen en technologieën en in verschillende vormen. Zo bieden wij een passende integratieoplossing voor iedere organisatie, situatie en budget.

API-Led

Data als strategisch bedrijfsmiddel wordt steeds belangrijker in een wereld die vraagt om wendbaarheid, transparantie en slagkracht. Waardevolle data moet op veilige en transparantie gedeeld kunnen worden met klanten, leveranciers, publiek, financiers en regulatoren. En ook intern wilt u toegang tot uw data en inzicht in het gebruik. Dit vraagt om een betrouwbaar en effectief data-distributiemechanisme dat u in staat stelt om data uit te wisselen. Via veilige kanalen en een efficiënte administratieve afhandeling – zoals ook bij goederen gebruikelijk is. Daarnaast moeten uw bestaande applicaties op een makkelijke en snelle manier te benutten zijn via meerdere kanalen: Mobile, web, mock-up, etcs. Een API-led aanpak biedt hierop een antwoord

lees meer

Data Virtualisatie

Snel kunnen acteren op basis van actuele data wordt steeds belangrijker. Dit terwijl tegelijkertijd de beschikbare data en bronnen explosief toenemen. Intelligence winnen uit al die (big) data wordt daarom steeds uitdagender. Traditionele data-warehouses en bijbehorende ETL processen zijn star, traag en duur. De doorlooptijden zijn lang: zowel voor bouw als de uitvoering. Daarbij vragen ze veel capaciteit voor transport en (redundante) data opslag. Kortom: ETL houdt de datagroei niet meer bij. Data Virtualisatie (DV) biedt een oplossing.

lees meer

Digikoppeling

Als overheidsinstantie sta je midden in de informatie keten en krijg je te maken met een stelsel van basisregistraties. Veelal worden deze ontsloten middels digikoppeling en digipoort, waarbij veel ketenpartijen betrokken zijn. Er vormt zich een web van partijen en tussen partijen, zowel commercieel als overheid, waar u mee te maken krijgt als overheidspartij.

lees meer

Document Reference Chain

In organisaties waar dossiers en documenten gedeeld worden over afdelingen of partners heen, komen vaak meerdere versies van een dossier voor, met daarin inconsistente inhoud. Documenten die toegevoegd of gewijzigd worden aan een dossier bij de ene afdeling zijn niet direct zichtbaar bij andere afdelingen. Onvolledige of inconsistente dossiers zorgen voor vertraging, of zelfs foutieve keuzes in bedrijfsprocessen.

lees meer

Product Passport

Inzicht in de goederenstroom die door een supplychainketen loopt, levert waardevolle informatie op. Als een product teruggeroepen moet worden wil je zo nauwkeurig mogelijk weten welke producten uit welke batch betrokken zijn. Als consument wil je weten welke ingrediënten of bewerkingen hebben plaatsgevonden op het product. En als producent in de keten wil je weten wat het effect is van jouw bewerking op de kwaliteit van het eindproduct.

lees meer
Lotte HermsenOplossingen