Marktwerking met wettelijke bepalingen

Financiële instellingen worden steeds complexer. Nieuwe technologieën (Blockchain/BitCoin), mondiale concurrentie en (wettelijke) verplichtingen (zoals Basel III en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme) zorgen ervoor dat ze transparanter, met minder risico en stressbestendiger moeten opereren. Dit brengt de nodige uitdagingen op het gebied van privacy, fraude detectie en klantgerichtheid met zich mee. Om efficiënt te kunnen blijven werken in deze snel veranderende wereld, moeten diverse (kort- en langlopende) processen zowel intern als extern aan elkaar gekoppeld worden.

SynTouch, always on top

Het verbinden van mensen, data, systemen en processen is bij SynTouch aan de orde van de dag. Hoe efficiënter de integraties, hoe hoger de klanttevredenheid. Onze ervaren consultants bieden ook bedrijven en organisaties in de financiële dienstverlening vakkundige ondersteuning bij hun integratievraagstukken, bijvoorbeeld op basis van TIBCO of WSO2 Open Source integratie.