Blog

Hoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen

Net als in traditionele IT-landschappen beheert SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) data door softwaresystemen. SIDAF definieert hiervoor zogenaamde ‘Applicatie Service Componenten’ (ASC’s), die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de business data en transacties. Het verschil met klassieke systemen is dat ASC’s veelal fijnmaziger zijn. Zo focussen ze zich doorgaans op het beheer van één bedrijfsobject en maken ze onderdeel uit van een heel netwerk van ASC’s die samenwerken om de business processen te ondersteunen.

Negen ASC-principes voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid

SIDAF definieert een aantal principes waaraan ASC’s dienen te voldoen om de SIDAF-doelstellingen (wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid) te bewerkstelligen. Deze principes bespreek ik hieronder.

1.    Master

SIDAF stelt dat elk type bedrijfsobject door slechts één ASC beheerd wordt. Zo heeft ieder dataobject één ‘master’. Hierdoor is altijd de beste status van de data te verkrijgen. Andere ASC’s mogen dat dataobject wel opslaan, maar alleen als referentiedata. Overigens mag referentiedata niet doorgegeven worden aan andere ASC’s.

2.    Business logica

De ASC bevat alle business logica rond de dataobjecten die het beheert. Dat betekent dat de kwaliteit en de levenscyclus van deze objecten de verantwoordelijkheid is van de betreffende ASC.

3.    Domein

Een ASC behoort (idealiter) tot exact één business domein. Daarmee behoort ook de data die het beheert tot dat betreffende domein. Andere domeinen kunnen de data wel opslaan voor eigen gebruik, maar dan puur als referentiedata.

4.    Autonoom

Een ideale ASC kan in SIDAF autonoom functioneren. Dat betekent zonder runtime afhankelijkheden van andere ASC’s. Daarom dienen systeembronnen die kunnen falen zo min mogelijk gedeeld te worden. Zo is het logisch dat in de praktijk een ASC technisch gezien in een eigen autonome container draait. Als die faalt, ondervinden andere ASC’s hiervan geen last. Dit betekent ook dat er geen directe afhankelijkheden zijn van data van andere ASC’s. In zo’n geval zal de externe data als referentiedata door de ASC zelf moeten worden opgeslagen.

5.    Interfaces

ASC’s bieden toegang tot hun data via verschillende door SIDAF als standaard bestempelde interfaces, zoals de API-, event- en RDS-interfaces. Door deze ook nog eens goed te beschrijven in de datacatalogus kunnen andere ASC’s of data consumers de data gemakkelijk aanwenden voor eigen behoefte. Houd wel in de gaten dat een directe synchrone dataverstrengeling niet wenselijk is, omdat daarmee de autonomie in het geding is.

6.    Monitoring

In SIDAF leveren ASC’s standaard informatie voor de monitoring. Hierdoor is er sprake van centrale monitoring en kunnen er standaard beheer toepassingen gebruikt worden. Dit maakt het beheersen van de operatie gemakkelijker.

7.    Beschreven

Een ASC beheert niet alleen de data, maar bepaalt ook de lifecycle. Daarnaast heeft elke ASC een functie in het geheel te vervullen om de bedrijfsfuncties en -processen te ondersteunen en data ter beschikking te stellen waar nodig. Ten behoeve van deze functies dienen ASC’s en de interfaces duidelijk en op een standaard manier beschreven te zijn.

8.    Eigenaar

Een ASC heeft een eigenaar. Deze is de eindverantwoordelijke voor het functioneren van de ASC. Daarnaast heeft de eigenaar een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de ASC. Dit gaat uiteraard in samenspraak met het domeinteam en de overkoepelende business initiatieven.

9.    Vrije technologiekeuze

Een ASC kan elke gewenste technologie gebruiken die is toegestaan binnen de architectuur door de Standaard Technologie Services (STS’en) in SIDAF. Hierbij kan ook een ‘polyglotbenadering’ gekozen worden. Een domeinteam verkent en introduceert dan zelf nieuwe producten of platforms.

Zes voordelen van ASC’s

Zoals gezegd dragen bovenstaande principes bij aan het bereiken van de doelstellingen van SIDAF. Daarnaast zorgen de ASC’s voor nog meer voordelen:

  1. Eigenaarschap van applicaties en data zijn aligned.
  2. Continuïteit van de operatie is gewaarborgd door de autonome opzet.
  3. Door hun interfaces en metadata zijn ASC’s goed integreerbaar.
  4. Vanwege de autonome opzet zijn ASC’s zijn veranderbaar en vervangbaar.
  5. De autonome opzet maakt dat ASC’s goed testbaar
  6. ASC’s zijn geschikt voor ketenmonitoring.

In deze blog las je over de ASC’s van SIDAF die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de business data en transacties. Wil je meer weten over SIDAF of de ASC’s? Neem dan contact met ons op.

De volgende blog binnen de SIDAF serie gaat in op hoe de ASC’s zijn samengesteld.

Harald van der WeelHoe Applicatie Service Componenten van SIDAF voor wendbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid zorgen

Related Posts