Blog

Iedereen aan de ESB?

Een van de eerste publicaties waarin de term Enterprise Service Bus (ESB) genoemd wordt, dateert uit 2002 (Roy W. Schulte, Gartner Group). In die tijd waren ESB’s (op standaarden gebaseerde softwareoplossingen om systemen en applicaties te koppelen) – net zoals operating-systemen, databases en (web)applicatie-servers – vooral gebaseerd op gepatenteerde technologie met hoge implementatiekosten. Hoog vanwege de vooraf aan te schaffen licenties, maar ook door de noodzakelijke investering in kennis en expertise om het platform binnen de organisatie uit te kunnen rollen. Het waren dan ook vooral de grote ondernemingen in de financiële-, telecom- en utiliteitsector die zich in de beginfase een ESB konden veroorloven. Niet in de laatste plaats vanwege het risico dat gemoeid was met de aanschaf van een ESB: ondanks de hoge investering was het daadwerkelijk behalen van de doelstelling onzeker.

Toename gebruikers ESB

Gartner schat in dat vandaag de dag inmiddels meer dan 50% van alle ondernemingen gebruik maakt van een ESB of een op ESB principes gebaseerde oplossing. En dat dit percentage de afgelopen jaren steeds sneller is gaan stijgen: een inhaalslag van het middensegment, gedreven door enerzijds de ontwikkeling van mobiele toepassingen, API’s en Internet of Things en anderzijds de beschikbaarheid van alternatieve ESB oplossingen.

Alternatieve ESB oplossingen

Gartner gaf enkele jaren al aan dat Open Source ESB’s het experimentele stadium ontgroeid zijn en een serieus alternatief vormen voor de verschillende commerciële ESB platformen. Open Source ESB is hiermee een zogenaamde disruptieve technologie geworden, die het paradigma van integratie onomkeerbaar verandert: het maakt de inzet van een ESB ook toegankelijk voor kleinere ondernemingen, die overigens veelal dezelfde integratiebehoeften en –uitdagingen kennen als grote ondernemingen.

Apache Camel

Gebruikmakend van o.a. Apache open source projecten, heeft een aantal softwarebedrijven een investeringsvriendelijk enterprise-class integratieplatform ontwikkeld. Zo is Apache Camel een efficiënt open source integratie-framework, waarmee ESB functies als routering, transformatie en mediatie op basis van Enterprise Integratie Patterns kunnen worden uitgevoerd. Sommige bedrijven bieden een dergelijk platform aan op basis van een jaarlijkse subscriptie licentie en support, waarbij de code of bepaalde aanvullende – maar vaak cruciale – functionaliteit, alleen beschikbaar wordt gesteld na het afnemen van de licentie.

WSO2

WSO2 biedt een compleet productenpakket aan waarmee nagenoeg alle aspecten van actuele integratievraagstukken kunnen worden opgelost. De volledige WSO2 product stack is Open Source. Daarbij kennen ze geen betaald licentiemodel, wat betekent dat de complete software stack zonder financiële investering te downloaden en te installeren is. Aanvullend kan tegen gunstige voorwaarden productsupport van WSO2 worden afgenomen. Met de gekozen platformarchitectuur ondersteunt WSO2 een groeimodel, waardoor met een minimale opzet kan worden gestart en op een later moment eenvoudig componenten kunnen worden toegevoegd.

Met deze ontwikkelingen worden ESB oplossingen toegankelijk voor iedere type organisatie. In samenwerking met lokale implementatiepartners met diepgaande kennis van de technologie en brede ervaring op het gebied van integratie, kan nu nagenoeg iedere onderneming/organisatie het verschil maken met een slim en effectief geïntegreerd applicatielandschap.

Ronald CoenenIedereen aan de ESB?

Related Posts