Blog

Integreer ERP en productie zonder hoofdpijn

Veel productiebedrijven met productielocaties waar de producten daadwerkelijk gemaakt worden, hebben moeite om de business-systemen aan te sluiten op de productievloer-systemen. Op kantoor worden sales orders ontvangen. Deze worden doorgestuurd naar de planningsafdeling. En uiteindelijk worden de productieorders verstuurd naar de productievloer. Deze supplychain omvat dan plan-source-make-deliver.

Figuur 1 ISA95 context

Veel bedrijven hebben vaak te maken met de volgende uitdagingen:

 • De business (sales, managers, planners) praten vaak een andere vaktaal dan de medewerkers op de productievloer.
 • Bedrijven groeien gestaag door en er worden vaak nieuwe productielocaties bijgebouwd en/of overgenomen. Dit leidt dan weer tot integratie-uitdagingen.
 • Nieuwe producten die worden geïntroduceerd moeten nog volledig worden opgenomen in het productieproces. Het kost veel tijd om dit goed te integreren met de processen op de productievloer.
 • IT systemen die gebruikt worden in de verschillende lagen hebben vaak andere eisen (denk aan beschikbaarheid en performance).

Klinkt dit herkenbaar en ervaart u dit ook als frustrerend? Wellicht is de ISA95 standaard dan een oplossing.

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van ISA95 en hoe deze standaard kan helpen bij bovengenoemde uitdagingen.

Wat is ISA95?

ISA95 is een internationale standaard. Het bestaat uit modellen en terminologie die nauwkeurig in kaart brengen welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen gericht op verkoop, financiën en logistieke systemen gericht op productie, onderhoud en kwaliteit. Het geeft handvaten voor applicatie rationalisatie en het scheppen van overzicht met betrekking tot welke informatie moet worden uitgewisseld tussen de kantoorsystemen en de productieautomatiseringssystemen.

Figuur 2  ISA95 scope

De standaard richt zich niet op de productievloer zelf. Hier kunnen ISA88 en ISA106 helpen, maar dat is niet de scope van dit artikel.

Welke modellen heb je dan allemaal tot je beschikking?

De modellen van ISA95

ISA95 kent verschillende modellen om de rationalisatie van het integratielandschap in beeld te brengen.

Figuur 3  ISA95 modellen
 • Domain Definities
  Het begint met het aanbrengen van de scheiding tussen het zogenoemde Enterprise Domain en Control Domain. Dit is de scheiding tussen respectievelijk de business- en de productie-functies.
 • Functies
  Daarna worden de functies verdeeld over deze domeinen. ISA95 heeft een overzicht van generieke functies die in elk bedrijf een rol spelen.
 • Relevante functies
  Relevante functies worden in de “functions of interest” benoemd. In dit model wordt ook aangegeven welke systeemapplicaties verantwoordelijk zijn voor welke functies.
 • Informatieflow
  Met de “information flows of interest” wordt aangegeven welke informatie er tussen de systemen wordt uitgewisseld tussen de verschillende lagen.
 • Categorieën
  De informatie wordt verder opgedeeld in categorieën en hier verder uitgewerkt. Het gaat hierbij om productie-, kwaliteit-, performance- en/of inventory informatie.
 • Informatie definities

Alle data definities van de benodigde data entiteiten worden vastgelegd in detail.

Figuur 4  Informatie definities

ISA95 gaat niet verder dan de logische data definities en de implementatie wordt overgelaten aan de bedrijven. Hierdoor kan het interessant zijn om ook naar B2MML te kijken.

B2MML

B2MML is een verzameling van XML schema’s voor de representatie van de ISA95 data entiteiten. Deze kunnen gebruikt worden in het berichtenverkeer tussen de verschillende systemen.

Conclusie

ISA95 heeft een standaard begrippenmodel dat de verschillen in vaktaal tussen de business- en productievloer kan weghalen.

ISA95 standaardisatie van interfaces maakt integratie eenvoudiger en kan de migratie met nieuwe locaties versnellen.

Aangezien ISA95 een scheiding maakt tussen de business- en de productie-processen worden de processen flexibeler en kunnen de systemen in de verschillende lagen afgestemd worden op de behoeftes in die specifieke laag (zoals bijvoorbeeld beschikbaarheid en performance).

ISA95 en B2MML standaarden helpen om de integratie tussen business- en productievloer systemen te definiëren en te implementeren. Het helpt om de bedrijfsprocessen te scheiden van de productie processen en hiermee flexibiliteit te creëren.

Roger van de KimmenadeIntegreer ERP en productie zonder hoofdpijn