Klantcase Waterschap Brabantse Delta

Over Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is dé waterpartner voor inwoners, bedrijven, natuur en milieu in Midden- en West-Brabant. Het waterschap streeft ernaar om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven zo goed mogelijk met elkaar te verenigen en werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties.

Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven. Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Het waterschap zorgt integraal voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Hier zet Waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst.

Uitgangssituatie

Nederland kent meerdere basisregistraties. Om hiervan gebruik te maken en gegevens uit te wisselen met diverse overheden en andere organisaties, zijn koppelingen nodig. De bij Waterschap Brabantse Delta gekozen opzet was dusdanig dat deze koppelingen niet konden worden hergebruikt en voor iedere nieuwe aanvraag opnieuw moesten worden aangemaakt. De complexiteit nam toe, onder andere op het gebied van privacy en security, met als gevolg dat de flexibiliteit afnam en de ontwikkel- en beheerkosten stegen.

De behoefte

In het kader van het programma “Samen Soepel en Sterk” – waarbij samenwerken, duurzaamheid, zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en digitaal doen, speerpunten zijn – ontstond een groeiende behoefte aan koppelingen en een integratieplatform, inclusief bijbehorende kennis en capaciteit.

De oplossing

SynTouch is vervolgens geselecteerd om dit platform te realiseren en bijbehorende DevOps diensten te leveren. Op basis van het opgestelde plan is – binnen afgesproken tijdslijnen en scope – een hoog beschikbaar integratieplatform neergezet, dat door de drie Brabantse waterschappen gedeeld wordt. Om een flexibel applicatielandschap in te richten, zijn applicaties gebaseerd op services gekoppeld op basis van een Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). Hierdoor heeft het flexibele platform een focus op hergebruik en ‘ease-of-use’ en kunnen waar mogelijk koppelingen samen worden ontwikkeld of worden hergebruikt.

Na succesvolle ingebruikname van het platform zijn de eerste koppelingen gebouwd door het SynTouch DaaS (DevOps as a Service) team. Soms op kantoor, maar veelal op locatie om optimaal samen te werken, elkaars kennis te benutten en deze te borgen. Niet alleen de kennis van het platform is daarbij van belang, maar ook SynTouch’ kennis van koppelvlakken en de te koppelen Basisregistraties.

Via de online SynTouch servicedesk worden incidenten, service requests en changes ingediend en conform overeengekomen SLA afgehandeld. Het SynTouch DaaS team verzorgt de impact-analyse, bouw en implementatie van aangevraagde koppelingen en biedt hiervoor ondersteuning. Daarnaast zorgt SynTouch ervoor dat het platform zelf optimaal blijft functioneren. In de SynTouch servicedesk zijn status, voortgang en gemaakte uren altijd inzichtelijk, in lijn met SynTouch’ open en transparante aanpak.

Het resultaat

Het integratieplatform is nu meer dan een jaar naar tevredenheid in gebruik voor diverse koppelingen, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op de basisregistratie conform de StUF berichtenstandaard, zonder dat er verstoringen zijn geweest op de productieomgeving.

Ontwikkeling (analyse, bouw en test) en beheer van koppelingen is uitbesteed aan het SynTouch DaaS team, waardoor Waterschap Brabantse Delta hier geen omkijken naar heeft en nieuwe interfaces ook snel opgeleverd kunnen worden. Het testen van wijzigingen op koppelingen vindt geautomatiseerd plaats en CI/CD wordt momenteel ingericht. Het up-to-date houden van het integratieplatform is eveneens ondergebracht bij SynTouch. Door de DevOps constructie kan eenvoudig worden op- en afgeschaald, waardoor er meer grip is op de kosten. Bovendien is het hergebruik van bestaande koppelingen en data toegenomen, waardoor eenzelfde oplossing zelfs kan worden uitgerold voor toepassing bij meerdere waterschappen.

Chantal StrüberKlantcase Waterschap Brabantse Delta