Product Passport

Inzicht in de goederenstroom

Inzicht in de goederenstroom die door een supplychainketen loopt, levert waardevolle informatie op. Als een product teruggeroepen moet worden wil je zo nauwkeurig mogelijk weten welke producten uit welke batch betrokken zijn. Als consument wil je weten welke ingrediënten of bewerkingen hebben plaatsgevonden op het product. En als producent in de keten wil je weten wat het effect is van jouw bewerking op de kwaliteit van het eindproduct.

Productpaspoort

SynTouch heeft een systeem ontwikkeld waarmee met behulp van blockchaintechnologie een productpaspoort wordt samengesteld. Alle ketenpartners gebruiken één systeem, waardoor een papieren documentstroom tot het verleden behoort. De blockchain zorgt ervoor dat de bewerkingsstappen gevalideerd worden opgeslagen in de keten. Hiermee wordt het risico op fraude in het proces geminimaliseerd en is het mogelijk om een volledige audit trail te maken van een eindproduct tot aan zijn ingrediënten. Tracking en tracing van producten in een keten zorgen voor kostenbesparing

De gebruikte technologieën zijn Hyperledger, in combinatie met privacy door zero knowledge proof.

Meer weten over de mogelijkheden van een Product Passport? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Onze experts zijn u graag van dienst.

Lotte HermsenProduct Passport