Blog

Privacy en integriteit in supply chain blockchains

 

Privacy en integriteit in supply chain blockchains

Kijk naar onderstaand fragment van president Ilves van Estland, waarin hij de aanleiding noemt waarom Estland alle overheidsdata op de blockchain heeft geplaatst.

Privacy is dus geen issue meer, het draait tegenwoordig om integriteit van data.

Wie gebruikt er geen Google? En wat betaal je daarvoor? Niets. Toch is niets gratis in deze economie. Hoe betaal je dan? Met data. Dus met je privacy. Je geeft je privacy weg om ‘gratis’ diensten te mogen gebruiken. Mijn studerende kinderen zijn zich er al langer van bewust: “Privacy is overschat, sinds de komst van internet bestaat privacy niet meer.”

President Ilves maakt zich terecht zorgen om de integriteit van data, vooral die van zijn burgers. In 2007 is Estland getroffen door een grote cyberaanval. Professionele hackers, hoogstwaarschijnlijk gesteund door een overheid, hebben begin 2007 het land platgelegd. De computersystemen van de ministeries, banken, het parlement, kranten en omroepen zijn platgelegd.

President Ilves heeft in 2007 besloten om alle overheidsdata veiliger op te slaan. In 2012 hebben zij dat gerealiseerd op het enige veilige medium van deze tijd: de blockchain.

Blockchain in het kort

Blockchain, of beter ‘Distributed Ledger Technology’, is een technologie waarbij transacties (bijvoorbeeld het overboeken van een Bitcoin van A naar B, of het wijzigen van je burgerlijke staat van ‘single’ naar ‘getrouwd’) gedistribueerd opgeslagen worden op een ledger (een grootboek). Doordat de ledger gedistribueerd wordt bewaard, wordt data redundant opgeslagen en is dus altijd beschikbaar. Op dit moment staat de Bitcoinledger op ongeveer 10.000 nodes opgeslagen. De Ethereumledger zelfs op 15.000 nodes. Het aanpassen van de ledger op al deze nodes is praktisch onmogelijk, waardoor de data 100% veilig staat opgeslagen.

Transacties op een blockchain kunnen alleen worden toegevoegd, nooit gewijzigd of verwijderd. Hierdoor kun je dus altijd terugkijken naar eerdere transacties, wat weer zorgt voor ‘immutability’ (onwijzigbaarheid) en traceability (traceerbaarheid).

Up to 73% of people would accept higher retail prices for the knowledge of consistency and quality in an ingredient

Met blockchaintechnologie kunnen we dus 100% betrouwbaar data opslaan. Een enorme stap in de ontwikkeling van data-opslag en dataveiligheid.

Wat gaat er nu gebeuren met die blockchain en privacy en integriteit?

We gaan onze eigen data beheren. En bepalen zelf wie we toegang geven en wie niet. Wij gaan in de nabije toekomst onze eigen identiteit beheren: ons patiëntendossier, onze identiteitsdocumenten, onze personalia voor social media, ons werkverleden voor sollicitaties. En als wij gebruik willen maken van het ‘recht om vergeten te worden’ uit de recent ingevoerde GDPR, dan verbreken we gewoon de toegang van dat bedrijf tot onze gegevens. Hiermee lossen we ook meteen het compliancyprobleem op van ondernemers om te voldoen aan de GDPR.

Blockchain gaat ook grote veranderingen brengen in procesketens. Een goed voorbeeld hiervan is de voedingsmiddelenindustrie. We willen namelijk dat de producten die we consumeren veilig en betrouwbaar zijn. En het liefst willen we kunnen traceren of de voeding inderdaad voldoet aan wat er op de verpakking staat.

Keurmerken

Er is een enorme hoeveelheid keurmerken. Wie kent deze merken? En wie weet wat ze betekenen? En, belangrijker nog, wie vertrouwt deze keurmerken? Wie weet zeker dat ze kloppen met de inhoud van het product?

Dat is nu juist het probleem. We kunnen dit niet verifiëren. Wij weten niet of de inhoud van de verpakking klopt met het opschrift. We kunnen alleen maar vertrouwen, of hopen, dat claims die de tussenpartijen doen over onze producten kloppen.

Met blockchaintechnologie kan hiervoor een oplossing geboden worden: we registreren gewoon alle processtappen van de supply chain in een blockchain. Niet te wijzigen, onbetwistbaar. En veilig en altijd beschikbaar.

Voorbeeld

We zouden data uit de processtappen in de rundvleesindustrie kunnen opslaan.

  1. Bij de boer wordt een kalf geboren: registratie van dieren op de blockchain
  2. Het kalf krijgt antibiotica van een veearts: registratie van inentingen per dier op de blockchain
  3. De koe wordt vervoerd door een transporteur: registratie vervoersomstandigheden op de blockchain
  4. De koe wordt afgeleverd bij het slachthuis: registratie op de blockchain
  5. De koe wordt verwerkt tot vlees voor consumptie: registratie van welk dier tot welk verpakt product is verwerkt (met gehakt wordt het een batch van koeien)

Wij, als consument, kunnen dan precies zien dat scharrelvlees scharrelvlees is, of biologisch vlees inderdaad biologisch is.

Fraude kan nog altijd plaatsvinden in die processen waar mensen in de keten zitten, maar door onweerlegbare, publieke registratie van transacties kunnen fraudegevallen eerder gedetecteerd worden.

Met een transparante blockchain, met integere data, hadden wij dus voor 2013 al kunnen zien dat er bij Selten in Oss 336 000 kg paard naar binnen ging en dat er 336 000 kg rundvlees weer naar buiten ging. Dan was het paardenvleesschandaal veel eerder aan het licht gekomen.

Van KYC naar KYP

Waar we tot nu toe veel aandacht besteden aan Know Your Customer, zal er in de productie-industrie meer aandacht moeten komen voor Know Your Product. Van KYC naar KYP dus. De consument wil graag weten wat hij consumeert en waar het vandaan komt. Blockchaintechnologie maakt dit mogelijk.

Maar blockchaintechnologie kan op meer gebieden toegepast worden. Misschien ook in jouw business?

 

Sander van LaarPrivacy en integriteit in supply chain blockchains

Related Posts