Blog

SynTouch gaat partnerschap aan met Camunda

Om al haar klanten ook op BPM (Business Process Management) nog breder van dienst te zijn, is SynTouch een partnerschap aangegaan met Camunda. Met deze Open Source technologie voor het implementeren van BPMN workflows, DMN decisions en Case Management oplossingen, kunnen eenvoudig microservices orchestraties worden gestuurd op basis van vastgelegde beslisregels, gecombineerd met menselijke acties. Camunda is een ‘developer friendly BPM’ platform dat bij voorkeur past in een Java microservices omgeving, maar ook prima integreert met API platformen zoals MuleSoft. Met name in de financiële industrie en verzekeringssector wordt Camunda reeds veelvuldig ingezet. Onder andere voor de aanvraag van creditcards, verzekeringen of het openen van een rekening. 

DanielleSynTouch gaat partnerschap aan met Camunda