SynTouch maakt Vion Food Group Wendbaar

Vion, een internationaal vleesproducerend bedrijf, wordt net als iedere andere organisatie steeds afhankelijker van zijn IT. IT bepaalt in grote mate hoe snel het bedrijf zichzelf kan aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden. Wij hebben Vion geholpen de IT wendbaarder te maken door een duidelijker IT-architectuur neer te zetten, met betere applicatie-integratie en met name een betere integratie van het business- en het productiedomein. Dit verhoogt de verandersnelheid van de organisatie. Daardoor kan Vion toekomstige uitdagingen beter aangaan.

IT-uitdagingen

Vanwege de vele overnames en fusies had Vion een divers IT-landschap met veel applicaties en koppelingen tussen de systemen onderling. Standaardisatie, uniformering en werken onder architectuur waren daarom belangrijke wensen. In de oude situatie was de IT-architectuur niet helder beschreven. Het duurde lang om wijzigingen door te voeren en applicatierationalisatie was lastig.
Er lag tevens een andere uitdaging op het gebied van data. Vanwege de vele fusies en overnames is er geen uniform taalgebruik binnen de organisatie. Daardoor was het lastig om data te consolideren en bedrijfsbrede BI-rapportages te maken.

Expertise SynTouch

Wij hebben Vion geholpen op de volgende vier gebieden:

 • Het ontwikkelen van een event driven architectuur
 • Het implementeren van standaarden
 • Het ontwikkelen van een bedrijfsbreed businesswoordenboek
 • Het maken van een template voor projecten en changes

 

“SynTouch heeft er mede voor gezorgd dat de Vion IT wendbaarder is geworden en de business sneller en beter kan bedienen. Ook kunnen we het applicatielandschap nu sneller rationaliseren.”

-Ad van de Werff – Enterprise Architect Vion-

Oplossing

De oplossing bestaat uit vier hoofdonderwerpen.

  1. Event driven architectuur
   Wij hebben samen met Vion een event driven en service architectuur ontworpen die is gebaseerd op SOA-principes. We hebben een middleware laag gecreëerd – de event en service bus – waar je applicaties met een soort ‘data-abonnement’ op kunt aansluiten. Dat abonnement houdt in dat je per applicatie aangeeft: als in een van de andere applicaties dit soort data wijzigt of wordt toegevoegd, wil ik dat de wijziging ook in deze andere applicatie wordt doorgevoerd. Er zijn dan dus geen koppelingen meer tussen systemen onderling, maar alleen nog koppelingen met de event bus. Deze architectuur draagt bij aan de flexibiliteit van de organisatie: applicaties kunnen makkelijker worden aangesloten, uitgefaseerd en/of vervangen, integraties kunnen sneller worden opgeleverd en data is meer gestandaardiseerd.
  1. Werken met standaarden
   Daarnaast hebben we Vion geholpen bij de implementatie van de ISA95-standaard. Deze standaard wordt gebruikt voor de integratie van het businessdomein en het productiedomein. Dit betekent dat de ERP- en MES-systemen nu op een gestandaardiseerde manier met elkaar kunnen communiceren. Dit vereenvoudigt de implementatie van de nieuwe MES-software op de diverse locaties. Er ligt dan immers al een blueprint hoe het MES met ERP moet communiceren.
   Eenzelfde soort traject hebben we gedaan in de logistieke sfeer met de implementatie van de UBL 2.2-standaard. Daardoor wordt het makkelijker om data uit verschillende systemen te combineren en daar analyses op uit te voeren. Het volgende vakgebied dat we gaan aanpakken is HR. Daar gaan we de SIVI-standaard implementeren.
  1. Uniform taalgebruik in de hele organisatie
   We standaardiseren niet alleen de manier waarop applicaties informatie uitwisselen, maar ook de data zelf. Omdat Vion een internationaal bedrijf is, worden er in het bedrijf drie talen gesproken: Nederlands, Duits en Engels. Verschillende locaties gebruiken soms andere woorden om hetzelfde aan te duiden. Maar het kan ook voorkomen dat een bepaald woord op de ene locatie een andere betekenis heeft dan op een andere locatie. Om uniform taalgebruik te stimuleren leggen wij een eenduidig en bedrijfsbreed woordenboek aan van de businesstermen die worden gebruikt.
   Ook ontwerpen we een bijbehorend common data model. Dit vergt behoorlijk wat missionariswerk. Het is vanwege de omvang een project dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Uiteindelijk leidt het wel tot eenvoudiger consolidatie van data, betrouwbare BI-rapportages en daarmee meer inzicht.
  1. Template voor projecten en changes
   Tot slot hebben we geholpen om de solutioning practice van Vion beter op de kaart te zetten, waardoor duidelijker is geworden wat de deliverables moeten zijn voor projecten en changes. We hebben een vaste vragenlijst ontwikkeld die stilstaat bij de randvoorwaarden en deliverables van een change of project: Wat zijn de requirements voor dit project of deze change? Aan welke eisen moet bijvoorbeeld de infrastructuur voldoen om deze applicatie te laten landen? Maar ook: wat is de impact van deze wijziging op applicaties en integraties? We gebruiken hiervoor templates. Bij een kleine change is het invullen van dit template zo gebeurd, bij een groot project is het een omvangrijke klus. In beide gevallen zorgt het ervoor dat iedereen die betrokken is bij een change of project vooraf stilstaat bij wat er nodig is om het succesvol door te voeren, alsmede bij wat deze verandering betekent voor de eindgebruiker.

Toekomst

Waar het in het verleden soms lastig was om wijzigingen in de IT door te voeren, kan Vion met de nieuwe architectuur, door te werken met standaarden en door gebruik van een template voor projecten en changes veel sneller veranderingen aan brengen in het applicatielandschap. Dit betekent dat de IT wendbaarder is geworden.

Over Vion Food Group

Vion is een internationaal vleesproducerend bedrijf met dertig productielocaties in Nederland en Duitsland en saleskantoren in dertien landen wereldwijd. De omzet in 2018 was 4,7 miljard euro en er werken 11.900 mensen. Vion levert varkensvlees, rundvlees, bijproducten en plantaardige alternatieven aan vleesverwerkende bedrijven. Vion heeft een eigen IT-afdeling die de automatisering verzorgt op wereldwijd en lokaal niveau.

Over ons

De technologie die apparatuur, data, mensen en organisaties verbindt, ontwikkelt zich continu. Door bedrijven en organisaties hierin slim bij te staan, helpen wij ze om innovaties effectief te vertalen naar kansen en mogelijkheden. Onze samenwerkingen kenmerken zich door persoonlijk contact en vertrouwen.

Chantal StrüberSynTouch maakt Vion Food Group Wendbaar