All posts tagged: Data Management

SIDAF: SynTouch Integrated Data Architecture Framework voor houvast in de digitale transitie

Dat de digitale transitie in volle gang is zal je niet ontgaan zijn. Net als dat jouw data grote strategische en operationele waarde heeft voor de bedrijfsvoering en dat goed management hiervan vitaal is. Maar de grote vraag is: hoe anticipeer je op al deze snelle ontwikkelingen?

Het antwoord is een goed fundament. Eentje die de vragen van nu beantwoordt en tevens voorbereid is op de dag van morgen. SynTouch Integrated Data Architecture Framework (SIDAF) is zo’n fundament dat business, data en technologie binnen jouw organisatie met elkaar verbindt en strategische uitdagingen van nu en morgen op integrale wijze beantwoordt. In mijn nieuwste blogserie neem ik je graag mee in deze visie.

Wat is SIDAF – SynTouch Integrated Data Architecture Framework?

Met SIDAF kun je jouw data aanwenden waar en wanneer deze voor jou de meeste waarde oplevert. Dat impliceert een aantal zaken, die uiteraard rekening dienen te houden met de steeds strenger wordende juridische kaders rond data:

 • je dient te weten welke data er beschikbaar is en welke data je nodig hebt om je doelen te bereiken;
 • je dient deze data met afdoende kwaliteit in bruikbare vorm op de juiste plek beschikbaar te krijgen;
 • je bent in staat om waarde te genereren met data door bijvoorbeeld een uitstekende klantervaring te bieden of de concurrenten te slim af te zijn via goede inzichten;
 • je bent in staat om snel te veranderen als de markt daar om vraagt.

SIDAF helpt je om aan al deze vereisten te voldoen. Het integrale framework begeleidt je namelijk op verschillende niveaus:

 • Business – De organisatie wordt efficiënt en wendbaar gemaakt door het rond data te organiseren en deze te alignen met de processen.
 • Data – Data wordt beter te organiseren, te beheren, beschikbaar te maken en uit te wisselen.
 • Applicatie – Applicaties alignen met de business en data en tevens worden applicaties zodanig opgezet dat ze jou optimaal ondersteunen.
 • Technologie – Leverancier onafhankelijke standaardtechnologiefuncties worden beschreven en concrete voorbeelden van bijbehorende producten uit verschillende ecosystemen worden weergegeven.

Wat is kenmerkend voor SIDAF?

SIDAF wordt gekenmerkt door zeven interessante elementen, die hieronder nader worden toegelicht.

1.     Domeinoriëntatie

De organisatie wordt op basis van data in domeinen opgedeeld. Elk domein heeft een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheden op het vlak van data.

2.     Data management

SIDAF is opgezet met data management in het achterhoofd. Zo wordt data voorzien van informatie over de betekenis, de structuur en het doelgebruik van de data. Elk producerend domein definieert zelf de betekenis van de data en is verantwoordelijk voor de datakwaliteit.

3.     Dataplatforms en -analyse

De domeindata wordt vooral binnen een domein zelf gebruikt voor de operatie, rapportages en analyses. Dat verlaagt de afhankelijkheden tussen domeinen en verhoogt de autonomie en daarmee de wendbaarheid. Voor rapportage doeleinden heeft elk domein een eigen Domein Datastore – een lokaal datawarehouse. Indien nodig kan daarbij ook data uit andere domeinen gebruikt worden. Voor data science- doeleinden kan indien nodig een domein-datalake worden ingericht.

4.     Data integratie tussen domeinen

Als domeindata ook buiten het domein nodig is, kunnen data producerende domeinen deze op de volgende standaard manieren aanbieden aan (consumerende) domeinen:

 • via het sturen van events;
 • middels data uit API’s;
 • door hele datasets uit te wisselen met een Read-only Datastore (RDS).

SIDAF ondersteunt al deze smaken middels duidelijke implementatiepatronen.

5.     Business Process Management

Om jouw medewerkers efficiënt taakgedreven te laten werken, beschrijft SIDAF hoe je het beste business process management en case management kunt toepassen. Ook hiervoor zijn implementatiepatronen beschikbaar.

6.     Koppelbare applicaties

SIDAF introduceert zogenaamde ‘Applicatie Service Componenten’ (ASC). Dit zijn autonone applicatiecomponenten binnen één domein die verantwoordelijk zijn voor het beheer van en de transacties rond specifieke duidelijk omschreven data-objecten die tot het domein behoren. ASC’s zijn door hun opzet goed integreerbaar.

7.     Standaard technologie services (STS)

SIDAF definieert diverse generieke ‘Standard Technology Services’. Deze kunnen met verschillende producten en tools worden ingevuld. SIDAF heeft al vier verschillende ecosystemen uitgewerkt; Tibco, Mule, Apache en Azure.

Harald van der WeelSIDAF: SynTouch Integrated Data Architecture Framework voor houvast in de digitale transitie
lees meer

DAMA Overview

Dat data waardevol is voor uw operatie, besluitvorming en de nakoming van regelgeving is u inmiddels wel duidelijk. Net als de noodzaak om deze data te managen, om zo effectief en kostenefficiënt te kunnen ondernemen en uw risico’s te beheersen. Wie het wiel niet opnieuw wil uitvinden, heeft waarschijnlijk van Data Management Body of Knowledge (DAMA BMBOK) gehoord en het wellicht zelfs al omarmd. En zal dan ook bemerkt hebben hoe uitgebreid dit de-facto data management framework is, wat het lastig maakt om snel de reikwijdte te overzien en nog lastiger om uit te leggen.

Harald van der WeelDAMA Overview
lees meer

10 essentiële tools voor effectiever data management

U weet inmiddels dat uw data grote strategische en operationele waarde heeft. En ook dat Data Management nodig is om deze waarde effectief en efficiënt te benutten.

Data Management is primair een taak van mensen. Er zijn echter tal van IT gereedschappen die u daarbij kunnen ondersteunen.
Maar wat doen deze gereedschappen, en welke heeft u nu echt nodig?

Dit artikel beschrijft de 10 belangrijkste vormen van IT-ondersteuning die er voor data management op de markt zijn.
Vaak worden deze als apart product aangeboden of in combinatie met andere functionaliteiten in één software-suite, meestal via de cloud. De bekendste aanbieders van Data Management oplossingen zijn onder meer Tibco, MarkLogic, Oracle, SAP, Informatica, IBM, MicroSoft, SAP, Talend, Amazon en SAS.

Harald van der Weel10 essentiële tools voor effectiever data management
lees meer

10 Golden rules for Data Management

(Lessons from DAMA)

Data increasingly proves value to organizations. Data allows them to improve products, services and processes, reduce risks and gain competitive advantage by being able to predict demand more accurately.

Data Management is the key to optimally profit from the benefits data has to offer. Successful Data Management (DM) delivers the right data at the right stakeholder or process at the right time.

DAMA provides a standardized approach to organize Data Management. DAMA addresses several topics (‘knowledge area’s’) that are separately elaborated in the DAMA/DMBOK (Data Management Body of Knowledge). Think of domains like Data Storage, Data Interoperability, Data-warehousing and Data Security. Each domain describes its own objectives, activities, processes, deliverables and principles – the rules to conduct data management effectively. In total DAMA lists about 150 of those principles.

As this number of rules is hard to live by, we have analyzed all and condensed them into a manageable set of 10 golden rules that together define fundamental critical success factors of DAMA.

Harald van der Weel10 Golden rules for Data Management
lees meer