All posts tagged: data

Data: Een wapen tegen corona

De strijd tegen corona toont eens te meer het belang van goede data. Data is een wapen dat ons in staat stelt om de ontwikkelingen van het virus te volgen, te voorspellen en uiteindelijk een strategie te ontwikkelen om COVID-19 in te tomen.

Harald van der WeelData: Een wapen tegen corona
lees meer

Datafication and DAMA

Datafication is an unstoppable trend for the coming years. Its bottom line: data is as an asset instead of a by-product of processes and applications.

Companies like Facebook have caused an emphasis on the value of data – both commercially and strategically. New technologies allow to build applications instantly to support new business models and customer needs, what nowadays causes data to outlive applications.

Harald van der WeelDatafication and DAMA
lees meer