All posts tagged: DataManagement

Transparantie: cruciaal voor AI

In de voorgaande blog spraken we over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in de huidige digitale wereld. Daarbij gaven we het belang van datamanagement aan. Aanvullend hierop dienen we de rol van transparantie niet te vergeten. Transparantie is een kernwaarde die openheid nastreeft en die steeds vaker vanuit regelgeving wordt vereist om zicht te blijven houden op de complexe en soms obscure wereld van AI. We willen niet dat besluitvorming in een black box gebeurt en we willen kunnen bijsturen waar nodig. Concreet bedoelen we met transparantie hier het inzicht geven in hoe informatie binnen de organisatie en met klanten en andere belanghebbenden wordt gedeeld. Het doel daarbij is om deze informatie aan te wenden voor betere en uitlegbare besluitvorming. Het doel is om enerzijds efficiënte en effectieve processen te creëren en tegelijkertijd vertrouwen te kweken en te voldoen aan ethische en wettelijke normen.

Harald van der WeelTransparantie: cruciaal voor AI
lees meer

De Europese AI Act: Wat betekent het voor jou?

Nadat onlangs de Data Act in werking trad (zie Ref[1]) heeft het Europees parlement op 13 maart 2024 de AI act omarmd (zie Ref[2]). Hoewel het nog even duurt voordat de effecten zichtbaar worden moet deze wet de wereld van kunstmatige intelligentie (“AI” of “Artifical Intelligence”) in Europa gaan reguleren.

Harald van der WeelDe Europese AI Act: Wat betekent het voor jou?
lees meer

Data Management: Onmisbare schakel voor effectieve AI

In deze tijd van digitalisering gaat alle aandacht uit naar kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt vaak vergeten dat deze fascinerende wereld rust op een cruciale pijler: Datamanagement. Deze discipline is lang niet zo sexy als Artificial Intelligence (AI), maar wel een onmisbare hygiënefactor om AI veilig en effectief in te zetten. De defacto-standaard DAMA-DMBOK geeft een goede leidraad hoe datamanagement helpt om betrouwbaarheid, veiligheid, effectiviteit en compliance van AI-systemen te verhogen. In deze blog gaan we in op deze essentiële rol van datamanagement in AI, vanuit de diverse invalshoeken, zoals datakwaliteit, data governance, data security, metadata, en data-integratie.

Harald van der WeelData Management: Onmisbare schakel voor effectieve AI
lees meer