All posts tagged: ESB

The power of Oracle Event Driven Architecture

Key Takeaways

  • Event Driven Architecture helps with decoupling applications
  • Think about the names used for events
  • Let Publisher publish and filter within subscribers
  • Use meta data within event headers
  • Use standardization on entities within Event, so that the Event is a first citizen data object

Introduction

There is a lot of hype around Microservices and the use of events for implementing the choreography pattern. However this is nice for companies like Netflix and Twitter, but there are a lot of organisations still struggling with files and ESB like products. Also my current client uses an ESB namely the Oracle SOA Suite 12c for integrations. We cannot just throw away this ESB, but we can make use of the event mechanism built in. This blog describes the way we use the EDN (Event Delivery Network) component, that is used within SOA composites to throw events and to subscribe on events.

Roger van de KimmenadeThe power of Oracle Event Driven Architecture
lees meer

WSO2 ESB: Design for testability

Testability is one of the underestimated qualities of software. This is also the case for WSO2 ESB projects. However, it is important to design the integrations for testability. This starts with the way you setup the proxies. This blog gives some guidelines which you can use to design for testability.

Roger van de KimmenadeWSO2 ESB: Design for testability
lees meer

Iedereen aan de ESB?

Een van de eerste publicaties waarin de term Enterprise Service Bus (ESB) genoemd wordt, dateert uit 2002 (Roy W. Schulte, Gartner Group). In die tijd waren ESB’s (op standaarden gebaseerde softwareoplossingen om systemen en applicaties te koppelen) – net zoals operating-systemen, databases en (web)applicatie-servers – vooral gebaseerd op gepatenteerde technologie met hoge implementatiekosten. Hoog vanwege de vooraf aan te schaffen licenties, maar ook door de noodzakelijke investering in kennis en expertise om het platform binnen de organisatie uit te kunnen rollen. Het waren dan ook vooral de grote ondernemingen in de financiële-, telecom- en utiliteitsector die zich in de beginfase een ESB konden veroorloven. Niet in de laatste plaats vanwege het risico dat gemoeid was met de aanschaf van een ESB: ondanks de hoge investering was het daadwerkelijk behalen van de doelstelling onzeker.

Ronald CoenenIedereen aan de ESB?
lees meer