All posts tagged: Git

Sudoku? Makkie!

Sudoku oplossen?

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel eens een Sudoku puzzel gezien. Eenvoudig samengevat is een Sudoku “een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo’n manier dat in elke horizontale lijn en in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen” (bron: Wikipedia).

Milco NumanSudoku? Makkie!
lees meer

First steps in Cloud-based JS development

Some time ago, while working on a proof of concept using an Oracle API product, I got exposed to server-side JavaScript programming. Or more accurately, programming Web APIs using the Node.js platform and the Express Framework (possibly I will elaborate on this experience later, after this product has been publicly released).

Milco NumanFirst steps in Cloud-based JS development
lees meer