All posts tagged: WSO2

WSO2 Ballerina – dancing queen?

De IT-wereld rondom integratie is enorm aan het veranderen. Soap, XML, API’s, microservices, REST/SJON… Om dit te ondersteunen introduceert WSO2 Ballerina. Maar wat is de potentie van deze nieuwe programmeertaal voor algemeen gebruik?

Toen ik destijds als programmeur aan de slag ging, was dat met Cobol. We codeerden een programma op basis van een specificatie, veelal voorzien van een (flow) diagram. Voor ingewikkelde programma’s stelden we dat flow diagram ook zelf op. Sindsdien is ons vakgebied ingrijpend veranderd.

Adri GreeveWSO2 Ballerina – dancing queen?
lees meer

New features WSO2 API Manager 2.0.0

WSO2 has recently released a new version of the API Manager: version 2.0.0. So what are the new features of the product?

I will take you through some new features.

Packaging

The API Manager consists of three packages to be downloaded.

Roger van de KimmenadeNew features WSO2 API Manager 2.0.0
lees meer

WSO2 ESB: Design for testability

Testability is one of the underestimated qualities of software. This is also the case for WSO2 ESB projects. However, it is important to design the integrations for testability. This starts with the way you setup the proxies. This blog gives some guidelines which you can use to design for testability.

Roger van de KimmenadeWSO2 ESB: Design for testability
lees meer

WSO2 Conference Europe 2016

This was the first time I went to a WSO2 Conference and this time it was held was Londen!
It was a three days conference with 1 day pre-conference from 7th of June until the 9th of June. The conference is for partners and users of the platform. The second day of the conference was ended with a party.

Roger van de KimmenadeWSO2 Conference Europe 2016
lees meer

Iedereen aan de ESB?

Een van de eerste publicaties waarin de term Enterprise Service Bus (ESB) genoemd wordt, dateert uit 2002 (Roy W. Schulte, Gartner Group). In die tijd waren ESB’s (op standaarden gebaseerde softwareoplossingen om systemen en applicaties te koppelen) – net zoals operating-systemen, databases en (web)applicatie-servers – vooral gebaseerd op gepatenteerde technologie met hoge implementatiekosten. Hoog vanwege de vooraf aan te schaffen licenties, maar ook door de noodzakelijke investering in kennis en expertise om het platform binnen de organisatie uit te kunnen rollen. Het waren dan ook vooral de grote ondernemingen in de financiële-, telecom- en utiliteitsector die zich in de beginfase een ESB konden veroorloven. Niet in de laatste plaats vanwege het risico dat gemoeid was met de aanschaf van een ESB: ondanks de hoge investering was het daadwerkelijk behalen van de doelstelling onzeker.

Ronald CoenenIedereen aan de ESB?
lees meer