Blog

TIBCO NOW: Innovation at the Edge

Las Vegas was dit jaar wederom het podium voor de jaarlijkse TIBCO conferentie TIBCO NOW:Innovation at the Edge. Samen met collega’s Jacco, Mostafa en Niels had ik het genoegen om deze conferentie dit jaar bij te wonen. Van 4 tot en met 6 september werden de bezoekers bijgepraat over het TIBCO Connected Intelligence platfrom en waren er diverse breakout sessies waarin de producten verder werden uitgediept.

Humanizing information, not digitizing humans

Dit statement geeft voor mij goed weer wat de missie van TIBCO is; Technologie moet een dienende rol vervullen, zodat de gebruiker de beschikbare informatie op een laagdrempelige manier kan benaderen en de focus meer komt te liggen op intellectuele taken. Om dit te bewerkstelligen heeft TIBCO in de afgelopen jaren zijn Connected Intelligence Plaform aanzienlijk uitgebreid, waardoor zaken als Cloud, Microservices, IoT, API Management, Analytics en Open Source nu allemaal tot het portfolio van TIBCO behoren. Steeds meer producten komen bovendien beschikbaar in de TIBCO Cloud Integration omgeving, waarmee TIBCO zijn low-code propositie alleen nog verder versterkt.

Het plaform is in het afgelopen jaar voorzien van de nodige updates. Onderstaand een bloemlezing van de belangrijkste aankondigingen tijdens TIBCO NOW 2018

  • TIBCO Spotfire X: AI-gedreven Analytics voorzien van Natural Language Queries (NLQ) en real-time visual analytics zijn beschikbaar in de eveneens vernieuwde gebruikersomgeving.
  • TIBCO Cloud Integration: Cloud-basd integratie voor bedrijven van elke grootte en voor gebruikers van ieder niveau is dit jaar uitegebreid met TIBCO Scribe functionaliteit.
  • TIBCO Cloud Mashery & Mashery Local: Volledige lifecycle API management is nu ook beschikbaar voor on-premise omgevingen.
  • TIBCO BusinessWorks: Naast de aankondiging van TIBCO BusinessWorks 6.5 en TIBCO BusinessWorks Container Edition 2.4, werd ook TIBCO BusinessWorks 5.14 aangekondigd. Hiermee werd tevens duidelijk gemaakt dat TIBCO voorlopig nog niet van plan is om de support voor BW5.x te stoppen.

Diverse producten zijn inmiddels beschikbaar in de TIBCO Cloud Integration Suite en er was de lancering van TIBCO LABS. Een platform waarop klanten en partners samen met TIBCO kunnen werken aan technologische innovaties zoals Blockchain, Machine Learning en Next-Generation Knowledge access.

Hoewel TIBCO aangeeft dat er blijvende support is voor bijvoorbeeld BW5.x, is het mij na de productpresentaties duidelijk geworden dat de focus van TIBCO steeds meer naar de Cloud aan het verschuiven is. Een goed voorbeeld hiervan is de verregaande samenwerking die TIBCO is aangegaan met Amazon Web Services, maar ook functionaliteit die cloud first beschikbaar komt. De komende tijd moet gaan uitwijzen in hoeverre de (Nederlandse) markt hierop is voorbereid en of TIBCO zijn meerwaarde op dit vlak daadwerkelijk kan bewijzen.

Afsluiting

Na een inspirerende afsluitende keynote waarin verschillende sprekers het belang van innovatie nogmaals onderstreepten kwam met het eindfeest in Drai’s Nightclub de conferentie aan zijn einde. Wat mij betreft was het een groots maar erg geslaagd event waarbij ik veel inspiratie heb opgedaan en ook weer op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen rondom de TIBCO product stack.

Peter AdriaanseTIBCO NOW: Innovation at the Edge

Related Posts