Blog

Welkom Marco Driessen

Marco welkom in ons team!
Marco studeert HBO ICT aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij zal zich tijdens zijn afstudeerstage bezig gaan houden met de ontwikkeling van een ebXML gateway voor de Berichtenbox van MijnOverheid. We wensen Marco heel veel succes en plezier!

Chantal StrüberWelkom Marco Driessen